Prodaja rashodovanih putničkih vozila – treći javni oglas i konkursna dokumentacija

Prodaja rashodovanih putničkih vozila – konkursna dokumentacija

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Prva izmena plana javnih nabavki za 2022. godinu

Plan javnih nabavki Škole za 2022. godinu

Dopuna plana javnih nabavki Škole za 2021. godinu

Plan javnih nabavki Škole za 2021. godinu

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – usluge pratilaca u prevozu učenika

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA – usluge pratilaca u prevozu učenika

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – usluge pratilaca u prevozu učenika

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – usluge pratilaca u prevozu učenika

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – usluge pratilaca u prevozu učenika

ODLUKA O DODELI UGOVORA – nabavka životnih namirnica

ODLUKA O IZMENI UGOVORA – usluge pratilaca u prevozu učenika

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka životnih namirnica

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka životnih namirnica

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – usluge pratilaca u prevozu učenika

ODLUKA O DODELI UGOVORA – usluge pratilaca u prevozu učenika

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA BR.2 – usluge pratilaca u prevozu učenika

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA – usluge pratilaca u prevozu učenika

IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA – usluge pratilaca u prevozu učenika

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – nabavka električne energije

ODLUKA O DODELI UGOVORA – nabavka električne energije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – usluge pratilaca u prevozu učenika

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – usluge pratilaca u prevozu učenika

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka električne energije

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka električne energije

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI UGOVORA – nabavka nameštaja

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – nabavka nameštaja

ODLUKA O DODELI UGOVORA – nabavka nameštaja

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka nameštaja

ODGOVOR NA POSTAVLJENO PITANJE – nabavka nameštaja

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – bela soba

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka nameštaja

IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka nameštaja

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA – nabavka nameštaja

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA – oprema za belu sobu

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – oprema za belu sobu

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – oprema za belu sobu

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – oprema za belu sobu

ODLUKA O DODELI ULOGA – nabavka životnih namirnica

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka životnih namirnica

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka životnih namirnica

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – nabavka dobara – električna energija

ODLUKA O DODELI UGOVORA – nabavka dobara – električna energija

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka dobara – električna energija

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka dobara – električna energija

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA – zamena podova u objektu internata

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA – zidarski radovi na fasadi na objektu škole

ODLUKA O DODELI UGOVORA – zamena podova u objektu internata

ODLUKA O DODELI UGOVORA – zidarski radovi na fasadi na objektu škole

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – zidarski radovi na fasadi na objektu škole

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – zidarski radovi na fasadi na objektu škole

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – zamena podova u objektu internata

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – zamena podova u objekatu internata

ODLUKA O DODELI UGOVORA – radovi na uređenju senzomotornog vrta

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – uređenje senzomotornog vrta

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – uređenje senzomotornog vrta

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – senzomotorni vrt

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – senzomotorni vrt

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – izvođenje radova na uređenju senzomotornog vrta

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA – nabavka životnih namirnica

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka radova na uređenju senzomotornog vrta

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka radova na uređenju senzomotornog vrta

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU za zaštitu prava ponuđača u postupku javne nabavke životnih namirnica po partijama

ODLUKA O DODELI UGOVORA – nabavka životnih namirnica

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA – odgovor na pitanje br.5

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA – odgovor na pitanje br.4

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA – odgovor na pitanje br.3

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – u postupku javne nabavke životnih namirnica

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA – odgovor na pitanje br.2

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA – odgovor na pitanje br.1

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka životnih namirnica

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka dobara – životne namirnice

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – tekuće održavanje sanitarnih čvorova

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – nabavka električne energije

ODLUKA O DODELI UGOVORA – nabavka električne energije

ODLUKA O DODELI UGOVORA – tekuće održavanje sanitarnih čvorova

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka dobara – električne energije 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka dobara – električne energije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – radovi na vodovodu i kanalizaciji- tekuće održavanje

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – radovi na vodovodu i kanalizaciji- tekuće održavanje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-POLIGON

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-KOMBI VOZILO