Шта су свакодневне вештине?

Оспособљавање и осамостаљивање слепих и слабовидих особа за свакодневни живот и рад. Вежбањем и усвајањем свакодневних вештина подстичемо њихову успешну социјалну интеграцију. Програмом су обухваћена деца, млади и одрасле особе различитог степена оштећења вида, реализује индивидуално, у пару или у мањој групи.
Програм се реализује у просторијама школе, а наставља се у мање познатој средини, као нпр.: продавница, пошта, ресторан, предузеће, и сл.
Детаљније

Садржај програма рада:

  • Лична хигијена и хигијена простора;
  • Храњење и припрема хране;
  • Облачење и хигијена одеће и обуће;
  • Употреба и одржавање техничких уређаја у домаћинству;
  • Употреба и одржавање предмета и уређаја на радном месту;
  • Примена асистивних технологија у свакодневном животу и раду;
  • Обављање послова ван куће – продавница, банка, пекара и сл.;
  • Усвајање правилне комуникације са људима из окружења.

Ко су реализатори програма:

Програм реализују дефектолози, стручњаци са дипломом Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, и то: тифлопедагози, психомоторни реедукатор и перипатолог, у сарадњи са психологом школе. Након тестирања и опсервације израђују се индивидуални програми у складу са психофизичким способностима корисника. Програм се спроводи методом разговора, демонстрацијом одређене радње (методом “рука на руци”) и практичним радом на терену.

Која наставна средства и помагала користимо:

Поред предмета за свакодневну употребу користе се наставна помагала која помажу у раду са слепим и слабовидим особама, као нпр.: индикатор/мерач нивоа воде у посуди, говорна кухињска вага, тактилни кројачки метар, модели за пертлање, модели за откопчавање и закопчавање дугмади и дрикера, и многа друга средства.