Најважнији предуслов независног живљења сваке особе је кретање. Особе оштећеног вида прво треба да науче да „ослушкују околину“, потом да „пробуде“ преостала чула а онда и да адекватно користе бели штап.

Оријентација и кретање се односи на скуп вештина које омогућавају особи са оштећењем вида да се безбедно и самостално креће. Оријентација је способност одређивања положаја тела у простору, где се налазите и где желите да идете. Кретање се односи на способност безбедног и ефикасног савладавања удаљености са једног места на друго.

Програм се спроводи индивидуално у школи као и ван ње. Трајање обуке је 150 сати али може трајати и дуже у зависности од старости и способности корисника. Обука је подељена на 5 фаза:

  1. учење кретања без икаквог помагала и кретање уз помоћ пратиоца;
  2. успостављање технике белог штапа;
  3. кретање уз помоћ научених техника белог штапа у школском дворишту, уз максимално коришћење компензаторних чула и коришћење говора околине;
  4. кретање у ближој околини школе уз савладавање правила кретања у саобраћају;
  5. градска оријентација.