Вежбе психомоторне реедукације имају улогу стварања веза између покрета и функција централног нервног система ради формирања сазнајних функција.

Психомоторна реедукација је вољна, организована и усмерена активност. Вежбе се врше покретима екстремитета, телом, деловима тела, говором и мимичном мускулатуром у циљу деловања на психичке структуре и функције, услед чега би се дете моторно, графомоторно и сазнајно припремило за живот у спољној средини, за предшколско образовање, предбукварски период, описмењавање на Брајевом писму. Крајњи циљ је оспособљавање слепог и слабовидог детета за живот и рад у средини у којој живи.

Обухваћена су деца од најранијег узраста (2,5 године) до завршетка средњошколског образовања. Третман се изводи 2 – 3 пута недељно по 30 минута.