Задаци планско – истраживачког одељења су:

  • праћење развоја наставних средстава и учила (редовних и посебних) према потребама деце и ученика оштећеног вида
  • планирање тифлодидактичке адаптације редовних наставних средстава и учила и израда посебних наставних средстава и учила према потребама деце и ученика оштећеног вида
  • производња тифлодидактичких адаптираних средстава и учила, производња посебних наставних средстава и учила и евалуација предложених наставних средстава и учила према потребама деце и ученика оштећеног вида

Планирање активности врши се у зависности од потреба наставног особља школе и школа које реализују инклузивно образовање.

У кабинету за тифлотехнику се адаптирају и израђују разна наставна средства и помагала:

  • атласи, албуми и збирке цртежа
  • физичке и политичке географске карте
  • наставна средства и прибор
  • друштвене игре за слепе и слабовиде