План јавних набавки Школе за 2022. годину

Допуна плана јавних набавки Школе за 2021. годину

План јавних набавки Школе за 2021. годину

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – услуге пратилаца у превозу ученика

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – услуге пратилаца у превозу ученика

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – услуге пратилаца у превозу ученика

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – услуге пратилаца у превозу ученика

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – услуге пратилаца у превозу ученика

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка животних намирница

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА – услуге пратилаца у превозу ученика

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка животних намирница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка животних намирница

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – услуге пратилаца у превозу ученика

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – услуге пратилаца у превозу ученика

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА БР.2 – услуге пратилаца у превозу ученика

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА – услуге пратилаца у превозу ученика

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – услуге пратилаца у превозу ученика

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – услуге пратилаца у превозу ученика

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – услуге пратилаца у превозу ученика

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка електричне енергије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка намештаја

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка намештаја

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка намештаја

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка намештаја

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ – набавка намештаја

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – бела соба

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка намештаја

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка намештаја

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА – набавка намештаја

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА – опрема за белу собу

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – опрема за белу собу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – опрема за белу собу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – опрема за белу собу

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УЛОГА – набавка животних намирница

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка животних намирница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка животних намирница

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка добара – електрична енергија

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка добара – електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка добара – електрична енергија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка добара – електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – замена подова у објекту интерната

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – зидарски радови на фасади на објекту школе

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – замена подова у објекту интерната

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – зидарски радови на фасади на објекту школе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – зидарски радови на фасади на објекту школе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – зидарски радови на фасади на објекту школе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – замена подова у објекту интерната

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – замена подова у објекату интерната

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – радови на уређењу сензомоторног врта

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – уређење сензомоторног врта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – уређење сензомоторног врта

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – сензомоторни врт

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – сензомоторни врт

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – извођење радова на уређењу сензомоторног врта

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – набавка животних намирница

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка радова на уређењу сензомоторног врта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка радова на уређењу сензомоторног врта

OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке животних намирница по партијама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка животних намирница

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.5

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.4

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – у поступку јавне набавке животних намирница

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.2

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка животних намирница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка добара – животне намирнице

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – текуће одржавање санитарних чворова

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – текуће одржавање санитарних чворова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавкa добара – електричне енергије 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавкa добара – електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – радови на водоводу и канализацији- текуће одржавање

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – радови на водоводу и канализацији- текуће одржавање

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПОЛИГОН

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-КОМБИ ВОЗИЛО