Продаја расходованих путничких возила – трећи јавни оглас и конкурсна документација

Продаја расходованих путничких возила – конкурсна документација

План јавних набавки за 2023. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки Школе за 2022. годину

Допуна плана јавних набавки Школе за 2021. годину

План јавних набавки Школе за 2021. годину

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – услуге пратилаца у превозу ученика

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – услуге пратилаца у превозу ученика

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – услуге пратилаца у превозу ученика

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – услуге пратилаца у превозу ученика

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – услуге пратилаца у превозу ученика

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка животних намирница

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА – услуге пратилаца у превозу ученика

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка животних намирница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка животних намирница

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – услуге пратилаца у превозу ученика

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – услуге пратилаца у превозу ученика

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА БР.2 – услуге пратилаца у превозу ученика

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА – услуге пратилаца у превозу ученика

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – услуге пратилаца у превозу ученика

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – услуге пратилаца у превозу ученика

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – услуге пратилаца у превозу ученика

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка електричне енергије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка намештаја

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка намештаја

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка намештаја

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка намештаја

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ – набавка намештаја

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – бела соба

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка намештаја

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка намештаја

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА – набавка намештаја

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА – опрема за белу собу

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – опрема за белу собу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – опрема за белу собу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – опрема за белу собу

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УЛОГА – набавка животних намирница

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка животних намирница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка животних намирница

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка добара – електрична енергија

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка добара – електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка добара – електрична енергија

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка добара – електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – замена подова у објекту интерната

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – зидарски радови на фасади на објекту школе

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – замена подова у објекту интерната

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – зидарски радови на фасади на објекту школе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – зидарски радови на фасади на објекту школе

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – зидарски радови на фасади на објекту школе

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – замена подова у објекту интерната

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – замена подова у објекату интерната

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – радови на уређењу сензомоторног врта

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – уређење сензомоторног врта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – уређење сензомоторног врта

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – сензомоторни врт

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – сензомоторни врт

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – извођење радова на уређењу сензомоторног врта

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – набавка животних намирница

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка радова на уређењу сензомоторног врта

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка радова на уређењу сензомоторног врта

OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке животних намирница по партијама

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка животних намирница

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.5

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.4

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – у поступку јавне набавке животних намирница

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.2

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА – одговор на питање бр.1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавка животних намирница

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка добара – животне намирнице

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – текуће одржавање санитарних чворова

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка електричне енергије

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – текуће одржавање санитарних чворова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавкa добара – електричне енергије 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – набавкa добара – електричне енергије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – радови на водоводу и канализацији- текуће одржавање

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – радови на водоводу и канализацији- текуће одржавање

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПОЛИГОН

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-КОМБИ ВОЗИЛО