Штампарија је највећи део Ресурсног центра и опремљена је најсавременијим рачунарима. Поседује Брајеве штампаче, колор и црно беле штампаче и копир апарате, машину за пластификацију и машине за повезивање штампаних материјала. Све што се одштампа намењено је нашим ученицима и ученицима у инклузивном образовању.

Штампа се:

  • књиге и часописи на Брајевом писму
  • часописи на увећаном црном тиску
  • наставни материјали на Брајевом писму и увећаном црном тиску
  • тестови знања на Брајевом писму и увећаном црном тиску
  • информативни материјали (брошуре, леци и др.)
  • документа потребна за рад школе
  • штампање по наруџби за друге школе и установе