• школа има дугу традицију
 • налазимо се на доброј локацији, у непосредној близини центра Земуна
 • опремљени смо прилагођеним наставним средствима и асистивном технологијом
 • имамо стручни кадар који прати трендове у области образовања деце са сметњама у развоју
 • деци и ученицима оштећеног вида пружамо квалитетно образовање и васпитање
 • према потребама ученика и деце организујемо индивидуалне терапеутске програме (логопедски третман, визуелни тренинг, сензомоторну интеграцију, тактилни тренинг, психомоторну реедукацију, оријентацију и самостално кретање, вештине за свакодневни живот, описмењавање на Брајевом писму, обуку из информатике и рачунарства за слепе и слабовиде)
 • нудимо квалитетне услове за боравак ученика у Дому са исхраном и примарном здравственом заштитом и негом
 • наша библиотека је опремљена великим избором школских уџбеника и лектире на Брајевом писму, звучних књига и популарне белетристике на црном тиску који су доступни ученицима, наставницима и васпитачима наше школе и школа у инклузивном систему образовања и васпитања, родитељима,научним радницима и студентима
 • ученици могу да бирају ваннаставне активности ,секције и радионице у којима ће развијати своје креативне вештине
 • ученици наше школе постижу одличне резултате на разним такмичењима и манифестацијама на нивоу општине, града и Републике
 • средњошколске дипломе које стичу ученици, образовањем у нашој школи, омогућавају даље школовање на факултетима и високим школама
 • сарађујемо са угледним установама које се баве децом оштећеног вида