Сензорно искуство се постепено организује захваљујући томе што дете долази у контакт са многим стварима око себе. Временом оно стиче способност прилагођавања свог тела различитим изазовима.

Након почетног тестирања и опсервације за свако дете креирају се активности које се, спроводе у сензомоторној соби, простору школског дворишта са баштом и справама за развој моторике и сали за физичко васпитање.

Терапија се спроводи са слепом и слабовидом децом најранијег(од 0 до 5 година), предшколског и основношколског узраста 2 до 3 пута недељно у трајању до 30 минута, а намењена је:

  • деци са чулним оштећењима ради пружања адекватних стимулација и пружања мотивације за покрет
  • деци са превише или премало реактивним вестибуларним системом
  • деци са недостатком тактилних и аудитивних инхибиторних механизама или премало реактивном тактилним и аудитивним анализатором
  • деци са поремећајима учења и понашања
  • диспраксичној деци
  • аутистичној деци.