У нашој школи 2019. године је уведен нови смер “Правно – пословни техничар”. Уписом у правно-пословну школу ученици са оштећеним видом добијају прилику да се школују и равноправно укључују у одређене друштвене токове и делатности. Школовање траје четири године и ученици стичу општа знања из области права, економије, бизниса и администрације. За слепе и слабовиде ученике овај смер је јако погодан и они без великих тешкоћа прихватају градиво и материју и лако проналазе своје место у оваквим делатностима.

Ниво опремљености наших кабинета, оспособљеност наших професора, као и поседовање програма за слепе и слабовиде “АnReader” омогућава нашим ученицима равноправно присуство у овим водама и њихово активно учешће.

Велики број наших ученика по завршетку средње школе наставља школовање на високим и вишим школама, а неки су већ постали правници, професори, кореспонденти, историчари и сл.

Правно – пословни техничар

ПРВИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Рачунарство и информатика
 7. Географија
 8. Биологија
 9. Увод у право
 10. Организација државе
 11. Увод у јавну администрацију
 12. Вештина комуникације
 13. Култура језичког изражавања
 14. Кореспонденција и правни послови

ДРУГИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Математика
 5. Физичко васпитање
 6. Ликовна култура
 7. Увод у право
 8. Латински језик
 9. Правни поступци
 10. Матична евиденција
 11. Радно право
 12. Увод у привредно право
 13. Кореспонденција и правни послови

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Математика
 5. Физичко васпитање
 6. Логика са етиком
 7. Правни поступци
 8. Радно право
 9. Послови правног промета
 10. Принципи економије
 11. Статистика
 12. Кореспонденција и правни послови

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик
 3. Историја
 4. Физичко васпитање
 5. Математика
 6. Социологија са правима грађана
 7. Филозофија
 8. Правни поступци
 9. Радно право
 10. Послови правног промета
 11. Кореспонденција и правни послови
 12. Реторика и беседништво
 13. Предузетништво
 14. Право интелектуалне својине