1

Оливера Новаковић

Српски језик и књижевност
Практична настава

2

Бојана Пановски

Психомоторна реедукација

3

Слободан Банковић

Разредна настава

4

Маја Ремер

Разредна настава

5

Јасмина Минић

Предметна настава

6

Маја Кокић

Разредна настава

7

Данијела Костић

Разредна настава

8

Ивана Николић

Предметна настава
Помоћник директора за наставу

9

Виолета Филиповић

Предметна настава

10

Јелена Королија

Српски језик и књижевност

11

Срећко Ђурић

Српски језик и књижевност

12

Јелена Арнаутовић

Руски језик

13

Гордана Виденовић

Енглески језик
Основи реторике и беседништва
Латински језик

14

Анђелка Бајић

Енглески језик

15

Тамара Степановић

Ликовна култура
Домаћинство

16

Христина Пантелић

Музичка култура
Музиком кроз живот
Уметност
Хор и оркестар

17

Миодраг Јанковић

Историја
Филозофија са децом

18

Јасна Томић

Географија
Моја животна средина

19

Горан Стојановић

Физика
Информатика и рачунарство
Телекомуникационе услуге

20

Иванчица Белић

Математика
Пословна инф.
Статистика

21

Милица Цветиновић

Математика
Пословна инф.

22

Јадранка Стојковић

Биологија
Екологија и заштита животне средине
Животне вештине/моја животна средина

23

Ивана Златковић

Хемија

24

Михајло Белић

Складишно и транспортно пословање
Практична настава

25

Љиљана Костић

Познавање робе
Практична настава
Техника паковања

26

Марија Стојановић

Складишно и транспортно пословање
Практична настава

27

Нина Бодрожић

Основи саобраћаја и трансп. поштанске услуге
Поштанске услуге
Поштанска мрежа
Поштанска техника и прерада пошиљака

28

Бранислава Гаруновић

Физичко васпитање
Изабрани спорт

29

Невена Илић

Физичко васпитање

30

Ана Атанасовић

Организација државе
Логика са етиком
Устав и право грађана
Филозофија
Социологија са правима грађана
Уређење друштва
Реторика и беседништво

31

Драгана Николић

Вештине комуникац.
Пословна психологија
Васпитач

32

Валентина Јањуз

Увод у право
Радно право
Мат. евиденција
Правни поступци
Коресподенција и правни послови

33

Александар Милетић

Принципи економије
Рачуноводство
Економ. и организ. предуз.
Финансијско пословање
Бнкарско пословање
Маркетинг
Предузетништво
Вештине посл. комуникације

34

Гордана Чуквас

Грађанско васпитање
Техника и технологија
Описмењавање на Брајевом писму

35

Невенка Филиповић

Веронаука

36

Светлана Вучковић

Оријентација и кретање

37

Бранко Чакаревић

Основе технике рада са праксом

38

Љиљана Вучетић

Математика
Практична настава

39

Љиљана Митровић Аранђеловић

Психомоторна реедукација

40

Радмила Видовић

Тифлолог тифлотехничар

41

Снежана Пејаков

Психолог

42

Гордана Филиповић Шиљковић

Социјални радник

43

Јована Меанџија

Библиотекар

44

Драгиша Ковачевић

Наставник у Ресурсном центру

45

Далибор Шипка

Тифлолог у Ресурсном центру

46

Снежана Ликар

Припремно-предшколско

47

Дубравка Гајевић

Сензомоторна интеграција
Визуелни тренинг

48

Ана Јоксимовић

Помоћник директора у Дому
Васпитач

49

Татјана Медвед

Практична настава
ВОВО ученици

50

Ирена Вуковић

Логопед

51

Мирјана Лукић

Мешовита развојна група

52

Зорица Владисављевић

Васпитач

53

Славица Ћирић

Васпитач

54

Диана Јововић

Васпитач

55

Татјана Цветковић

Васпитач

56

Данијела Корићанац

Васпитач

57

Татјана Васин

Васпитач

58

Миодраг Славнић

Помоћник директора у Дому
Логопед

59

Иван Микић

Разредна настава

60

Дејан Николић

Психомоторна реедукација

61

Марија Вранић

Математика
Српски језик и књижевност
Практична настава

62

Ђурђица Петровић

Увод у јавну админ.
Увод у право
Правни поступци
Увод у привр. право
Послови прав.промета
Радно право
Право инт.својине
Коресподенција и правни послови/савремена пословна комуникација

63

Славица Лабовић

Васпитач

64

Тамара Зарић

Васпитач

65

Мира Абрамовић

Мешовита развојна група

66

Љиљана Филић

Разредна настава

67

Ђурђина Марковић

Складишно и транспортно пословање
Практична настава

68

Бојана Рацковић

Педагог

69

Бојана Поповић

Сензомоторна интеграција

70

Олга Шавија

Сензомоторна интеграција