Установа доста полаже на превентивну здравствену заштиту ученика и због тога у дому постоји амбуланта која у сарадњи са Домом здравља Земун и другим специјалистичким установама обезбеђује здравствену заштиту и негу ученика. Здравствени простор чине ординација за медицинске сестре и лекара педијатра, две собе за изолацију болесне деце, чекаоницу и два санитарна чвора са купатилом.

У циљу што здравије и разноврсније исхране, у дому постоји и кухиња у којој квалификовано особље припрема храну, уз савете нутриционисте, која задовољава нутритивне потребе деце. Храна се припрема од свеже бираних, хигијенски и бактериолошки исправних намирница.(слика трпезарије)

Дом поседује и перионицу и вешерницу опремљену тако да задовољава потребе свих ученика. Квалификовани мајстори воде рачуна о исправности инсталација и одржавају намештај како би безбедност ученика била на потребном нивоу.