Бела соба је намењена за релаксацију. Циљ је да се помогне деци и младима да достигну стање смирене будности. Узнемиреност и висока анксиозност услед преосетљивости воде ка томе да особа функционише на високом нивоу будности, што отежава или чак онемогућава обраћање пажње на задатак (а пажња је предуслов за учење). Бела соба се користи у комбинацији са сензорном собом у зависности од индивидуалних потреба деце и младих, комбиновањем различитих врста стимулуса. Кроз холистички приступ у белој соби и уз стручну помоћ и подршку дефектолога долази до превазилажења социолошких баријера и напредак у погледу образовања и вештина као и оснаживања социјалне инклузије, Третман је намењен деци из аутистичног спектра, деци са Церебралном парализом и другим облицима оштећења који могу да се ублаже третманом у белој соби. Изложеност терапији у белој соби повећава успешност деце у свакодневним животним вештинама и у реализацији васпитно образовних циљева.