Датум Дан Активности
01.09.2017. петак Први наставни дан у првом полугодишту
14.09.2017. четвртак Тест за ученике V и VII разреда ОШ из српског-матерњег језика
15.09.2017. петак Тест за ученике I и III разреда СШ из српског-матерњег језика и књижевности
21.09.2017. четвртак Тест за ученике V и VII разреда ОШ из математике
22.09.2017. петак Тест за ученике I и III разреда СШ из математике
27.09.2017. среда Крстовдан-домска слава
08.11.2017. среда Одлазак ученика из Дома после наставе
09-10..11.2017. Јесењи распуст
11.11.2017. Државни празник-нерадни дан
12.11.2017. недеља Долазак ученика Дом
13.-16.11.2017. Први класификациони период за ОШ и СШ
09.12.2017. субота Наставни дан по распореду за среду
13.12.2017. среда Дан школе
29.12.2017. петак Одлазак ученика из Дома после наставе
01.01.2017.-02.01.2018. Државни празник – нерадни дани
03.01.2017.-08.01.2018. Први део зимског распуста
08.01.2018. понедељак Долазак ученика у Дом
27.01.2018. субота Школска слава Свети Сава-радни дан
29.-31.01.2018. Други класификациони период за ОШ и СШ
31.01.2018. среда Завршетак наставе на крају првог полугодишта
Родитељски састанци и подела књижица. Одлазак ученика из Дома после наставе.
01.02.-09.02.2018. Други део зимског распуста
11.02.2018. Долазак ученика у Дом
12.02.2018. понедељак Први наставни дан у другом полугодишту
13.02.2018. уторак Наставни дан по распореду од четвртка
14.02.2018. среда Наставни дан по распореду од петка
15.-16.02.2018. Државни празник – нерадни дани
30.03. 2018. петак Одлазак ученика из Дома после наставе
02.-09. 04. 2018. Пролећни распуст
09. 04. 2018. понедељак Долазак ученика у Дом
10.–12.04.2018. Трећи класификациони период за ученике осмог разреда, IIп, IVптт и IV Б
13.–14.04.2018. Пробни завршни испит за ученике VIII разреда
23.-26.04.2018. Трећи класификациони период за ученике OШ и СШ
30.04.2018. понедељак Одлазак ученика из Дома после наставе
01.– 02. 05. 2018. Државни празник – нерадни дани
02. 05. 2018. уторак Долазак ученика у Дом
17.05.2018. среда Екскурзија за ученике OШ и СШ
12.05.2018. субота Наставни дан по распореду за среду
16.05.2018. среда Екскурзија за ученике ОШ и СШ
31.05.2018. четвртак Завршетак другог полугодишта за осми разред, IIп, IVптт и IV Б
31.05.-01.06.2018. Четврти класификациони период за осми разред, IIп, IVптт и IV Б
06.06. 2018. среда Родитељски састанци и подела сведочанстава и књижица за осми разред
11.-14.06.2018. Матурски испит IVптт и IV Б
11.-12.06. 2018. Полагање завршног испита за ученике другог разреда СШ занимање пакер
11.-14.06. 2018. Четврти класификациони период за ученике ОШ
14.06. 2018. четвртак Завршетак наставе на крају другог полугодишта за ученике ОШ. Родитељски састанци. Одлазак ученика из Дома после наставе.
18.-19.06. 2018. Полагање завршног испита за ученике осмог разреда
20.-21.06. 2018. Четврти класификациони период за ученике СШ
21.06. 2018. четвртак Завршетак наставе на крају другог полугодишта за ученике СШ.
Родитељски састанци, подела сведочанстава. Одлазак ученика из Дома после наставе.
28.06.2018. четвртак Подела књижица и сведочанстава за ученике ОШ И СШ