Родитељи представљају изузетно важну групу која својим организованим и активним деловањем (партиципацијом) значајно доприноси побољшању положаја деце у друштву.

У школи „Вељко Рамадановић“ ради се на развијању родитељских компетенција:

  1. развија се свест о важности улоге родитеља, 2. информишу се родитељи и пружа се стручна помоћ, 3. подстичу се родитељи да буду покретачи и реализатори активности намењених деци, 4. развија се партнерски однос како би се одговорило на потребе деце, родитеља и професионалаца који раде са децом.

Партнерство деце, родитеља, професионалаца који раде са децом, заснива се на паралелном деловању у интересу деце.

Координатор рада Савета родитеља: Гордана Филиповић – Шиљковић