Обухвата рад са децом узраста од 4 до 6 година.
Простор је прилагођен условима у којима се активности одвијају. Користе се различити тактилни и аудитивни материјали.
Реализује се кроз следеће области:
говор и комуникација,
социјално-емоционални развој,
сензомоторички развој,
самосталност и брига о себи.
Кроз активности дете развија своје стваралачке способности, стиче знања о спољном свету, богати свој емоционални живот, богати речник, изграђује свој говор, самостално се креће и савлађује простор.

Контакт телефони:
060/ 76 54 309
064/ 37 69 974
064/ 17 95 798