Организује се за ученике оштећеног вида који нису у могућности да редовно похађају школу или желе да промене занимање и степен стручности. Консултације, припреме и полагање изводи се у простору школе.