У Дом ученика примају се деца предшколског одељења и уписани ученици у школу „Вељко Рамадановић“ у Земуну, чије место пребивалишта није на територији Београда. На преостала места могу конкурисати ученици оштећеног вида који су уписани у медицинску школу „Београд“.