Радно време: Понедељак и четвртак од 13-19, Уторак, среда и петак од 08-14
Телефон: 011 2611-525

Делатности психолога:

  • Психолошка процена – ради праћења напредовања и развоја ученика, адаптације на школу и дом, професионалне оријентације, преласка са једног на други ниво образовања.
  • Индивидуално и групно саветовање – ученика и родитеља
  • Пружање консултативних услуга – учење и мотивација за учење, емоционални и социјални развој, професионална оријентација, интерресорне комисије, итд.
  • Развој инклузивне праксе и подршка деци/ученицима оштећеног вида у инклузији
  • Сарадња са другим установама и институцијама