Документа за упис у први разред:

– Пријава за упис;

– Мишљење интерресорне комисије за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке (у складу са тренутним стањем и скорим ванредним околностима довољна је и потврда да су родитељи предали за мишљење ИРК);

– Потврда лекара о здравственом стању детета (налаз очног лекара са препоруком које писмо да дете користи-Брајево или не);

– Једна фотографија.

Документа за упис у средњу школу:

– лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за упис у средњу школу (налаз очног лекара са препоруком које писмо да дете користи-Брајево или не);

– оригинално уверење о положеном завршном испиту;

– пријава за упис за ученике средње школе (ПУ-образац);

– оригинално сведочанство о завршеној школи;

– једна фотографија;

– мишљење интерресорне комисије за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке (у складу са тренутним стањем и скорим ванредним околностима довољна је и потврда да су родитељи предали за мишљење ИРК);

– доказ да су родитељи ушли у процедуру решавања питања плаћања смештаја и исхране у Дому при школи (ако је ученик/ца заинтересован/а за смештај у Дом);

– ученици Медицинске школе доносе потврду да су уписани у први разред Медицинске школе (ако је ученик/ца заинтересован/а за смештај у Дом).

УПИС У ШКОЛУ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ОТВОРЕН ЈЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ. ДОБРОДОШЛИ. 🙂