Примена ВА терапије у раду са визуелно и вишеструко визуелно ометеном децом.

  • Индикације: церебрална парализа, аутизам, анксиозност, апраксија, афазија, АДХД, фибромијалгија, инсомнија, мултипла склероза, Ретов синдром, астма

ПОСТИГНУЋА

  • у третману особа са поремећајем из аутистичног спектра: релаксација, смањење отпорности на контакт, осигуравање сензорног инпута,  већа отвореност у интеракцији са средином
  • код ЦП смањена спастичност мускулатуре и повећана опуштеност детета
  • у третирању особа које пате од инсомније примећено је да се ритам спавања поправио
  • у третману са АДХД децом, смањује се моторни немир и побољшава пажња
  • код слабовидих ученика стабилизује  се мотилитет очних јабучица, умирује нистагмус
  • код вишеструко визуелно ометених ученика смањују се стереотипна понашања, саливација, агресивно понашање и омогућава се ученицима ефикасније ангажовање у наставним активностима