Рана интервенција подразумева превенцију секундарних последица визуелног оштећења код слепе и слабовиде деце, као и вишеструко ометене визуелно оштећене деце, у раном узрасту.

Две су основне сфере делатности:

Саветодавни рад усмерен према родитељима деце оштећеног вида

 • помоћ родитељима да схвате суштину проблема свога детета,
 • едукација родитеља за рад са дететом на раном узрасту,
 • стимулативни и компензаторни програми у центру за рану интервенцију и у кућним условима
 • припрема детета и родитеља за укључивање у институционализоване облике рада (вртић, школа, дневни боравак),
 • континуирану размену информација са родитељима о напретку и развоју детета,
 • подршка родитељима у циљу обезбеђивања правне, техничке, здравствене, педагошке и социјалне помоћи,
 • организација сарадње сваког родитеља са другим родитељима сличног искуства ,
 • повезивање породице са хуманитарним удружењима,
 • праћење и обезбеђивање тесне сарадње родитељ – тифлолог,
 • учешће родитеља при избору предложених програма ране интервенције,
 • групна едукација родитеља, радионичарског типа
 • помоћ породици у свим ситуацијама које доноси одрастање, а односе се на ваншколски живот

Поступци процесне дијагностике и третмана усмерени ка деци оштећеног вида

 • Мултидисциплинарни рад са визуелно оштећеном децом (ВОД) од рођења до 5 година
 • Мултидисциплинарни рад са вишеструко ометеном визуелно оштећеном децом (ВОВОД), од рођења до 7 година (ВОВОД) .
 • Усклађивање календарског и развојног узраста ВОД и ВОВОД у складу са његовим могућностима.
 • Стварање оптималних услова за образовање ВОД у инклузивном моделу школовања, односно ВОВОД у специјалној школи.
 • Стварање научне базе за проучавање раног развоја визуелно оштећене деце.

Контакт телефони:
060/ 76 54 309
064/ 37 69 974
064/ 17 95 798