Настава се одвија у преподневној смени.

Предметна настава се организује у кабинетима, а практична настава у радионици и радним организацијама.

Програм обухвата четири општеобразовна предмета, четири стручна теоретска и три дана у недељи практичну наставу која им омогућава да се упознају са занимањем.

Циљ овог образовања првенствено је запошљавање и адекватна припрема за самосталан живот.
Ученици су ангажовани у разним ваннаставним активностима, као што је: израда керамичких предмета, ткање, фотокопирање и коричење различитих материјала, што им омогућава самозапошљавање у тим областима