Javne nabavke

Javne nabavke2018-07-22T12:20:19+00:00

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA – zamena podova u objektu internata

OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA – zidarski radovi na fasadi na objektu škole

ODLUKA O DODELI UGOVORA – zamena podova u objektu internata

ODLUKA O DODELI UGOVORA – zidarski radovi na fasadi na objektu škole

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – zidarski radovi na fasadi na objektu škole

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – zidarski radovi na fasadi na objektu škole

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – zamena podova u objektu internata

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – zamena podova u objekatu internata

ODLUKA O DODELI UGOVORA – radovi na uređenju senzomotornog vrta

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – uređenje senzomotornog vrta

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – uređenje senzomotornog vrta

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – senzomotorni vrt

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA – senzomotorni vrt

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – izvođenje radova na uređenju senzomotornog vrta

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA – nabavka životnih namirnica

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka radova na uređenju senzomotornog vrta

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka radova na uređenju senzomotornog vrta

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU za zaštitu prava ponuđača u postupku javne nabavke životnih namirnica po partijama

ODLUKA O DODELI UGOVORA – nabavka životnih namirnica

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA – odgovor na pitanje br.5

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA – odgovor na pitanje br.4

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA – odgovor na pitanje br.3

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE – u postupku javne nabavke životnih namirnica

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA – odgovor na pitanje br.2

ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ŽIVOTNIH NAMIRNICA – odgovor na pitanje br.1

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka životnih namirnica

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka dobara – životne namirnice

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – tekuće održavanje sanitarnih čvorova

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – nabavka električne energije

ODLUKA O DODELI UGOVORA – nabavka električne energije

ODLUKA O DODELI UGOVORA – tekuće održavanje sanitarnih čvorova

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – nabavka dobara – električne energije 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – nabavka dobara – električne energije

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA – radovi na vodovodu i kanalizaciji- tekuće održavanje

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – radovi na vodovodu i kanalizaciji- tekuće održavanje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-POLIGON

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-KOMBI VOZILO