Akreditovani projekat odobrenog Erazmus+ akreditacionog plana za period 2021-2027 godine
Prvi projekat škole kao akreditovane ustanove u programu Erazmus+

Projekat KA1, broj 022-1-RS01-KA121-SCH-000065022, otpočeo je sa realizacijom 01. juna 2022.
godine i traje do 31. avgusta 2023. godine.

Cilj akreditacionog plana je profesionalno ostručavanje zaposlenih i podizanje kapaciteta
škole, odnosno resursnog centra, za pružanje savremenih stručnih podrški, kako učenicima
škole, tako i učenicima sa smetnjama vida i dodatnim smetnjama u sistemu inkluzivnog
obrazovanja.

Obučavali smo se u Zagrebu/Hrvatska, u Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži
„Mali dom – Zagreb“, tokom septembra i oktobra meseca 2022. godine.

U prvoj godini realizacije akreditacionog plana devet defektologa škole (osam nastavnika i
vaspitača i direktorka škole), prisustvovali su obukama na teme:
– Procena funkcionalnog vida i
– Edukacija učenika s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama ili gluvoslepih učenika
(Perkins Sylabus by Perkins International)

Ovom obukom:
– Proširen je tim defektologa koji će raditi bazičnu procenu funkcionalnog vida
– Defektolozi će bolje razumeti raznovrsnost učenika sa oštećenjem vida, kao
raznovrsnost višestruko vizuelno ometene dece/ učenika koji dodatno imaju oštećenje
sluha (MDVI/DB)
– Upoznate su strategije za uspostavljanje i negovanje partnerskog odnosa sa porodicom
učenika
– Upoznate su strategije za poboljšanje komunikacije i jezičkih veština sa učenicima sa
višestrukim smetnjama i oštećenjem vida tj. vida i sluha.
– Defektolozi će strukturisati procenu sposobnosti učenika sa višestrukim smetnjama i
smetnjama vida tj. gluvoslepih učenika zarad stvaranja osnove za planiranje
individualnih programa, uključivanja porodice u planiranje usmereno na pojedinca,
odabira strategija učenja, postavljanja i razvoja smislenog kurikuluma.

Obuka „Everything about 3D printing“ („Sve o 3D štampi“) održana je u periodu od 29.1. – 2.2.2024. godine u saradnji sa organizacijom BUINHO EDUCATION u Karkavelosu u Portugaliji.

Tom prilikom naučili smo samostalno da koristimo 3D štampače i da rešavamo potencijalne probleme koji nastaju upotrebom ovih štampača. Upoznali smo najvažnije aspekte 3D štampanja: od 3D modeliranja upotrebom CAM softvera (Computer Aided Manufacturing – softveri Tinkercad i Cura), do optimizacije 3D štampanja. Naučili smo kako da koristimo Creality Ender 3 Pro 3D štampač. Upoznati smo sa svim aspektima koji podrazumevaju upotrebu 3D štampača – početno testiranje, kalibraciju, rešavanje problema, poboljšanje rezultata štampanja, rezanje 3D modela, kao i 3D modeliranje.

Tokom same obuke bili smo veoma inspirativni za mentora/trenera koji do sada nije imao iskustva u radu sa osobama sa oštećenjem vida. Veoma zainteresovano se trudio da odgovori na naše specifične zahteve i nesebično je promišljao nad zadacima koje smo mu postavljali. Zajedno sa mentorom pronalazili smo rešenja za specifične potrebe učenika naše škole i, generalno, za potrebe obrazovno-vaspitnog procesa u našoj školi.

   

Aktivnosti škole, kao akreditovane organizacije, nakon realizovanih obuka u okviru Erazmus+ programa 

Škola za učenike oštećenog vida ’’Veljko Ramadanović’’, Beograd, jedna je od prvih pet  akreditovanih ustanova u programu Erazmus+ , za period 2021-2027 godine.

Kroz Erazmus+ programe Evropska Unija podržava osavremenjavanje i razvoj obrazovanja i vaspitanja u Srbiji u skladu sa evropskim principima.

Nakon realizovanih obuka:

 • Povećavamo obim realizovanih procena funkcionalnog vida za decu u ranom uzrastu (od 0 do 6 godina), za učenike naše škole i učenike oštećenog vida u redovnim školama.
 • Zahvaljujući sredstvima projekta u mogućnosti smo da nabavimo dodatne instrumente za procenu funkcionalnog vida, što direktno omogućava povećan obim realizovanih procena.
 • Stečena znanja delimo sa kolegama na sastancima nastavničkog veća, pedagoškog kolegijuma i drugim stručnim telima škole.
 • Protokolom o saradnji škole ’’Veljko Ramadanović’’ sa školama za obrazovanje učenika sa smetnjama sluha i intelektualnim smetnjama, pružaćemo stručnu savetodavnu pomoć tiflologa za svako dete/učenika sa oštećenjem sluha i vida, vršeći procene funkcionalnog vida i snabdevajući tiflološkim sredstvima i pomagalima radi uspešnog praćenja školskog programa.
 • Saradnju sa roditeljima unapređujemo kroz radionice senzibilizacije, čime ojačavamo njihove roditeljske kompetencije.
 • Zajedno sa roditeljima planiramo budućnost deteta/učenika u definisanju potreba za podrškama u svakoj životnoj fazi, a tokom školovanja sa naglaskom na prelaske u naredni obrazovni ciklus.
 • Tiflolozi strukturišu procenu sposobnosti učenika sa oštećenjem vida i dodatnim smetnjama, gluvoslepih učenika, na osnovu koje se kreira individualni obrazovni program (IOP 2).

Sa narednim planiranim obukama u okviru odobrenog Erazmus akreditacionog plana, bićemo u mogućnosti da znatno proširimo vrstu i obim specijalizovanih tifloloških podrški.

Projekat „Granice opipljivog“ Erazmus+ projekat – U TOKU

KA2 projekat sa referentnim brojem 2021-1-SI01-KA220-SCH-000027873

Projekat „Granice opipljivog“ je Erazmus+ projekat, KA2, koji finansira Evropska komisija. Realizacija projekta je zvanično počela 1. 11. 2021. godine. Trajanje projekta je 3 godine.

           Glavni rezultati projekta su:

 1. Priručnik – Objedinjene preporuke za prilagođavanje slikovnog didaktičkog materijala za slepe.
 2. Zbirka slobodno dostupnog prilagođenog slikovnog materijala za postizanje ciljeva učenja i standarda znanja za slepe i slabovide.
 3. Uputstvo za upotrebu prilagođenih slikovnih didaktičkih materijala i video prezentacija za nastavnike slepih i slabovidih.

           Korisnici projekta su: Nastavnici iz redovnih škola; Učitelji (defektolozi) dece sa oštećenjem vida; druge relevantne zainteresovane strane.

Projekat „Granice opipljivog“ sprovodi Konzorcijum 5 partnerskih organizacija:

 • Centar IRIS, Centar za edukaciju, rehabilitaciju, inkluziju i savetovanje za slepe i slabovide, Slovenija – Koordinator
 • Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“, Srbija
 • Osnovna škola „Dragan Kovačević“, Srbija
 • Specijalna srednja škola za učenike sa oštećenim vidom, Rumunija
 • Državna osnovna i srednja škola za obrazovanje i rehabilitaciju „Dimitar Vlahov“, Severna Makedonija

_______________________________

Članovi projektnog tima, osmoro kolega i koleginica iz škole, boravili su u Ljubljani na međunarodnom sastanku u periodu od 6. 6. – 10. 6. 2022. Pored dogovora o budućim planovima na projektu, održane su radionice koje se tiču prilagođavanja slikovnog materijala slepim učenicima. Sve kolege su imale priliku da razmene iskustva i znanja u ovoj oblasti i da se upoznaju sa programima i alatima kojima se koriste kolege u regionu.

Naša škola je nosilac intelektualnog dobra na projektu i zadužena je za izradu: Priručnika sa univerzalnim preporukama u prilagođavanju crteža za učenike oštećenog vida. Na sastanku smo izložili predlog sadržaja budućeg priručnika.

Škola je ovim projektom dobila još jedan ZY-Fuse štampač koji će nam koristiti tokom trajanja projekta.

U Beogradu, 27 – 28.02.2023. godine, održan je treći međunarodni sastanak koordinatora u projektu. Učesnici sastanka prvo su krenuli u obilazak škole, nakon čega je u konferencijskoj sali škole održan sastanak. Tom prilikom predstvljena je štampana, radna verzija priručnika – „Univerzalne preporuke za prilagođavanje slikovnog didaktičkog materijala za slepe“ na engleskom jeziku. Učesnici sastanka su se dogovorili o korekcijama koje treba napraviti u priručniku i postavili rokove za finalizaciju priručnika. Sledeća tačka se odnosila na reljefne crteže, koje je svaka organizacija pripremila za prezentaciju radi diskusije. Na virtuelnoj platformi, koju će kreirati partneri iz Slovenije, naći će se oko 250 reljefnih crteža iz nastavnog gradiva za osnovnu školu.

Projekat „STEAM u srednjoj školi bez prepreka za slepe i slabovide učenike “ Erazmus+projekat

KA2 projekat sa referentnim brojem 2021-1-ES01-KA220-SCH-000024569 – U TOKU

Projekat „ STEAM u srednjoj školi bez prepreka za slepe i slabovide učenike “ je Erazmus+ projekat koji finansira Evropska komisija. Realizacija projekta je zvanično počela 01. 11. 2021. godine. Trajanje projekta je 2 godine.

          

Glavni cilj projekta :

Projekat se bavi kreiranjem  radionica iz oblasti prirodnih nauka, matematike i umetnosti  u okviru srednjeg obrazovanja koje su prilagođene slepim ili slabovidim učenicima.Radi se o identifikaciji i razvoju dobrih praksi i resursa koji mogu poboljšati njihov pristup ovim oblastima.

 Učenici oštećenog vida iz tri specijalizovane škole, srednjoškolci iz škole u ​​Burgosu, đaci sa smetnjama u razvoju iz škole na Kanarskim ostrvima i specijalizovani stručnjaci iz svih partnerskih centara će učestvovati u projektu.

Radionice i kooperativni rad između učenika različitih sposobnosti omogućiće centrima da se učenici različitih profila integrišu u kooperativni rad.

Projekat „ STEAM u srednjoj školi bez prepreka za slepe i slabovide učenike sprovodi Konzorcijum 6 partnerskih organizacija:

 • Škola „Aurelio Gomez“, Španija– Koordinator
 • Univerzitet  u Burgosu, Španija
 • Srednja škola Tegise, Španija
 • Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“, Srbija
 • Specijalna srednja škola za učenike sa oštećenim vidom, Rumunija
 • Državna osnovna i srednja škola za obrazovanje i rehabilitaciju „Dimitar Vlahov“, Severna Makedonija.

U periodu od 2. 5.–6. 5. 2022. održan je prvi međunarodni sastanak projektog tima projekta „STEAM u srednjoj školi bez barijera za slepe i slabovide učenike“ u Španiji. Sastanku su prisustvovale direktor škole Jelena Vukić, koordinatori projekta Milica Cvetinović i Radmila Vidović i član projektog tima Tamara Stepanović.

Prvi deo sastanka je održan u Madridu, gde smo posetili školu „ONCE“ i Tiflološki muzej.

Drugi deo sastanka je održan u Burgosu, odakle je škola koordinator. Dogovoreni su tačni datumi daljih sastanaka i aktivnosti na projektu.

Učestvovali smo u radionicama na Univerzitetu u Burgosu. Prva radionica je održana u laboratoriji za hemiju (izvođenje eksperimenata prilagođenih učenicima oštećenog vida), a druga je bila posvećena štampanju 3d modela.

   

Prvi sastanak razmene učenika među projektnim ustanovama održan je u Bukureštu u periodu 17.10.-21.10.2022. godine. Tokom naše posete učenici su se upoznali sa svojim vršanjacima iz drugih zemalja (Španija, Rumunija, Severna Makedonija). Zajedno smo obišli školu domaćina i u njegovoj organizaciji obišli Muzej eksperimenata, Muzej prirodnih nauka „Grigor Antipa“, izvodili brojne eksperimente iz oblasti prirodnih nauka i učestvovali u raznim sportskim disciplinama, gde nam je penjanje uz stenu bilo najatraktivnije. Završnog dana, nakon dodele sertifikata svim učesnicima, održana je velika žurka uz nacionalnu muziku svih zemalja učesnica i posluženje iz rumunske nacionalne kuhinje.

Tokom posete Bukureštu održan je drugi Međunarodni sastanak koordinatora iz svih partnerskih organizacija. Tema sastanka bila je vezana za dosadašnji rad na projektu, vođenje dokumentacije, ocena dosadašnjeg rada, širenje rezultata projekta, kao i određivanje budućih datuma za putovanje učenika u Skoplje i Beograd.

U Skoplju je održan treći Međunarodni sastanak projektnih timova iz Rumunije, Severne Makedonije i Srbije (7.11. – 8.11.2022.). Partnere na projektu su dočekali domaćini i direktor Škole ,,Dimitar Vlahov“, u kojoj je sastanak održan. Sastanak je počeo sa nekoliko pozdravnih reči i kratkim osvrtom na projekat, a nastavljen je kratkom posetom školi i njenim objektima.

Projektni partneri su prošli kroz dnevni red i počeli predstavljanjem projekta i njegovih dosadašnjih aktivnosti i rezultata. Partnerska organizacija iz Rumunije, napravila je prezentaciju o  LTT aktivnostima (learning teaching training program) realizovanom u oktobru u Bukureštu sa učenicima iz svih partnerskih organizacija. Govorili smo o svim pozitivnim aspektima, ali i o nekim problemima koje možemo da promenimo tokom mobilnosti sa učenicima u S. Makedoniji i Srbiji. Partneri iz S. Makedonije i Srbije predstavili su svoje ideje za aktivnosti u okviru LTT-a planiranim za maj 2023. u Skoplju i oktobar 2023. u Beogradu. Zaključili smo da je potrebno napraviti onlajn sastanak sa svim partnerima, dogovoriti ukupnan broj učesnika kako za mobilnost, tako i za druga logistička i organizaciona pitanja.

   

       

U periodu od 17 – 21.02.2023. održan je sastanak koordinatora u Španiji u mestu Tegize. Tokom posete upoznali smo se sa radom kolega iz Tegiza, na terenu, u centru za Agrikulturu. Kolege sa Univerziteta u Burgosu su sa učenicima srednje škole iz Tegiza uradili eksperimente. Osmišljeni su i pokazani eksperimenti koji se odnose na očuvanje i važnost vode. Upriličena je poseta gradskom načelniku za obrazovanje.

U Beogradu, u periodu od 02.10.- 06.10.2023. godine, održao se poslednji Međunarodni sastanak Erazmus+ projekta „STEAM u srednjoj školi bez barijera za slepe i slabovide učenike“, koji finansira Evropska unija preko Španske agencije za internacionalizaciju obrazovanja (SEPIE ). Ovom prilikom ugostili smo 45 nastavvnika i učenika iz partnerskih organizacija.

Tokom ove nedelje održali su se sastanci koordinatora na projektu na kojima se razmatrao i ocenio razvoj projekta, kao i brojne aktivnosti koje su sprovedene, diseminacija rezultata kroz različite medije, njihov uticaj, itd.

U školi su realizovane radionice prilagođene učenicima sa oštećenjem vida, vezanih za STEAM predmete. Učenici su bili podeljeni u tri mešovite grupe. Učenici bez oštećenja vida su pokušali da neke delove radionica urade sa povezom preko očiju. Svi su učestvovali u radionicama za pravljenje biljnih prirodnih krema; slikanju s mirisnim bojama i pravljenju obeleživača za knjige (presovanjem biljaka iz senzornog vrta škole).

Organizovana je poseta Novom Sadu, Sremskim Karlovcima i manastiru Krušedol. U Beogradu smo obišli Gardoš kulu i zemunski kej, Kalemegdan tvrđavu i Knez Mihailovu ulicu, i plovili Dunavom i videli Beograd s reke.

Na kraju, planirana je mogućnost razvoja novog projekta koji obezbeđuje kontinuitet u saradnji.

Naš projekat “Priprema i obuka nastavnika za obrazovno-vaspitni rad učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju – EQUAL“ je uspešno ZAVRŠEN.

O projektu:

Prosvetni pregled 17.-24.02.2022.

Dnevnik RTS1 06.01.2022.

Tokom trajanja projekta nastali su sledeći rezultati:

 1. Priručnik za predmetne nastavnike u inkluzivnom obrazovanju koji je napisan na engleskom jeziku a kasnije preveden na srpski, italijanski, slovenački i makedonski jezik;
 2. Program obuke za predmetne nastavnike u inkluzivnom obrazovanju u trajanju od 8 sati, podeljen u 2 dana;
 3. Virtuelna učionica u kojoj su se našli materijali iz svakodnevnog rada sa učenicima oštećenog vida iz naše četiri organizacije.

Priručnik za predmetne nastavnike u inkluzivnom obrazovanju:

Obuka predmetnih nastavnika podeljen u dva dana:

Virtuelna učionica:

Sav materijal može se naći na našem vebsajtu:

https://equalsims.blogspot.com/

25.11.2021. godine, u svečanoj sali škole „Veljko Ramadnović“ održali smo Međunarodnu konferenciju našeg projekta EQUAL. Gostima smo predstavili rezultate našeg rada na projektu. Konferenciji su prisustvovali predstavnici državnih uprava, udruženja slepih, osnovnih škola koje obrazuju učenike sa oštećenim vidom i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

U prvom delu konferencije, projektni partneri su predstavili svoje organizacije i kako se inkluzivno obrazovanje sprovodi u njihovim zemljama. Specijalni gost bila je predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, saradnica za inkluzivno obrazovanje, gospođa Ljiljana Simić koja je govorila o inkluzivnom obrazovanju u Srbiji.

U drugom delu konferencije predstavili smo rezultate našeg projekta. O obuci za predmetne nastavnike i priručniku kao praktičnom vodiču u radu sa učenicima oštećenog vida govorilo se kroz rezultate koje smo postigli njihovom implementacijom u redovnim školama. Cilj konferencije je ostvaren jer se prepoznala potreba da obuka predmetnih nastavnika i priručnik njima namenjen postanu obavezni deo edukacije nastavnika radi jačanja kompetencija nastavnika koji obrazuju učenike oštećenog vida.

Nakon konferencije, gosti su obišli našu školu.

   

 

Treći međunarodni sastanak održan je kombinovanim prisustvom partnerskih organizacija u Skoplju. Partneri iz Slovenije i Italije su prisustvovali sastanku virtuelno preko Zoom aplikacije, a projektni tim od 6 članova iz Srbije je prisustvovao uživo. Sastanak je organizovao partner iz Makedonije, u trajanju od dva dana, 23.- 24.09.2021. godine.

Prema dnevnom redu, makedonski partner je poželeo dobrodošlicu učesnicima iz Srbije. Usledilo je kratko otvaranje, uz muzičko izvođenje učenika. Direktor škole je održao govor, nakon čega je organizovan obilazak škole „Dimitar Vlahov“. Sastanak je počeo predstavljanjem i upoznavanjem radne agende svim partnerima od strane domaćina.

Na sastanku se razgovaralo o postignutim ciljevima i rezultatima tokom trajanja našeg projekta u poslednje dve godine. Osvrnuli smo se na dva ključna rezultata: Priručnik i Obuka predmetnih nastavnika u inkluzivnom obrazovanju. Svi partneri su razgovarali o prednostima rezultata projekta, budućim planovima vezanim za upotrebu priručnika, i kursevima obuke.

Širenje rezultata projekta „Obuka predmetnih nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju slepih i slabovidih učenika“ održana je u dve termina: 26.05. i 02.06.2021. godine u trajanju od ukupno 8 sati. Na Zoom sastanku prisustvovalo je 66 učesnika iz pet redovnih škola u Srbiji: OŠ „Branko Radičević“ iz Beograda, OŠ „Kirilo Savić“ iz Ivanjice, OŠ „Čaki Lajoš“ iz Bačke Topole, OŠ „Sveti Sava“ iz Bora i VII beogradska gimnazija iz Beograda.

Učesnicima su prezentovani sledeći sadržaji, prvi dan:

Čulo vida – kako vide osobe sa vizuelnim smetnjama, Karakteristike učenika oštećenog vida, Bonton u kontaktu sa učenicima oštećenog vida, Orijentacija i kretanje učenika oštećenog vida, Podučavanje učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju, drugi dan:

Adaptacija teksta za slepe i slabovide, Planiranje i priprema IOP-a, Dostupnost IKT-a učenicima oštećenog vida, Didaktička pomagala i specijalna oprema za učenike oštećenog vida.

Sastanak je protekao u dobroj atmosferi. Učesnici su preko evaluacionog upitnika pozitivno ocenili predavače i sadržaje, kao i da će im dobijene informacije doprineti u poboljšanju rada sa učenicima oštećenog vida.

Drugi međunarodni sastanak održan je virtuelno preko Zoom-a u organizaciji partnera iz Italije, 25.03.2021. godine. Na sastanku se razgovaralo o Priručniku koji je namenjen predmetnim nastavnicima u inkluzivnom obrazovanju.

Drugi dan međunarodnog sastanka (12.04.2021. godine) bio je posvećen diskusiji o Programu obuke namenjenom nastavnicima u inkluziji.

Web stranica našeg projekta kreirana je februara 2020. godine. URL adresa je: https://equalsims.blogspot.com/

Otvorena je facebook stranica projekta, neposredno pre međunarodnog sastanka, u septembru 2020. godine:                https://www.facebook.com/equalerasmusplus

Vanredna zdravstvena situacija, COVID-19, uzrokovala je reorganizaju rada između svih partnerskih organizacija u projektu. Međunarodni sastanak je pomeren na oktobar mesec i odigrao se virtuelno.

Prva dva dana međunarodnog projektnog sastanka pripremio je koordinator iz Srbije. Cilj sastanka bio je usmeren ka pripremama za sprovođenje projektnih aktivnosti; planiranje celog projekta i diskusija o projektu (obaveze i odgovornosti); objašnjenje finansijskih pravila i procedura, kao i razmena ideja o učenju na daljinu (usled situacije Covid-19), upoznavanje sa aktivnostima koje je preduzeo koordinator projekta.

Drugi deo sastanka u trajanju od pet dana pripremio je partner iz Slovenije. Sastanak je takođe održan virtuelno (MS Teams, Zoom, Skype). Skupu su prisustvovala dva učesnika iz Italije, osam iz Makedonije, šest iz Slovenije i sedam učesnika iz Srbije. Cilj sastanka: Prezentacija „Programa tranzicije“ kao baze u kreiranju buduće obuke nastavnika redovnih škola; Teorijska osnova u ostručavanju nastavnika redovnih škola u Sloveniji u radu sa učenicima oštećenog vida po predmetnim oblastima; Upoznavanje novih Erazmus+ alata (Erasmus+ Impact Tool-a); Razmatranje rezultata sprovedene Anketa u redovnim školama među predmetnim nastavnicima koji predaju učenicima oštećenog vida.

Postignut je cilj sastanka: razmena znanja i postavljanje osnova za realizaciju obuke predmetnih nastavnika u redovnim školama. Pristupanje kreiranju sopstvenih obuka prema potrebama svake partnerske organizacije. Usvajanje novih erazmus+ alata i sažimanje ciljeva na izvođenju Obuke nastavnika redovnih škola.

Širenje rezultata ovog sastanka očekuje se tokom drugog polugodišta školske 2020/21. godine u redovnim školama.

Fondacija Tempus je završila proceduru odabira Erazmus + projekata strateških partnerstava za opšte obrazovanje (KA201), prijavljenih u okviru konkursnog roka u 2019. godini (26. mart 2019. godine).

Naš projekat pod nazivom “Priprema i obuka nastavnika za obrazovno-vaspitni rad učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju – EQUAL“ je odabran za finansiranje od Nacionalne Erazmus+ agencije, fondacije Tempus. Dužina trajanja projekta je dve godine, od 24.10.2019. do 23.10.2021. godine. Novi termin završetka projekta je 23.01.2022. godine, do čega je došlo usled pandemije korona virusom.

U projektu pridruženi partneri su nam:

 1. Center IRIS- Center za izobrazevanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne iz Slovenije;
 2. ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE iz Italije;
 3. Državno učilište za deca i mladi so ošteten vid ,,Dimitar Vlahov“ iz Severne Republike Makedonije.

Ciljevi našeg projekta su:

 • Osnaživanje profesionalnih kompentencija nastavnika u radu sa slepim i slabovidim učenicima u inkluzivnom obrazovanju;
 • Podsticanje socijalne inkluzije učenika sa vizuelnim oštećenjem;
 • Poboljšanje kvaliteta nastave primenom asistivnih tehnologija u inkluzivnom obrazovanju.

Aktivnosti tokom projekta:

 • Obuka predmetnih nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju;
 • Izrada priručnika za nastavnike u inkluzivnom obrazovanju kao praktičnog vodiča u radu sa slepim i slabovidim učenicima;
 • Razmena dobre prakse.

Rezultati projekta:

 • Priručnik kao praktičan vodič za nastavnike u inkluzivnom obrazovanju daće im informacije o upotrebi asistivnih tehnologija u nastavi sa učenicima sa vizuelnim oštećenjem;
 • Program obuke u ostručavanju nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju slepih i slabovidih učenika;
 • Internet sajt – formiran tokom trajanja projekta Erasmus+ poslužiće kao platforma za razmenu dobrih iskustava između nastavnika u inkluziji u redovnim školama.

Erasmus+ projekat KA1  2019/2020.  godina

„Rukama do svetlosti“

Ovim projektom je realizovana praksa za učenike naše srednje Pravno-birotehničke škole i srednje PTT škole od 17. novembra do 1. decembra 2019. godine u Solunu. Na praksi je bilo 12 učenika naše škole i 6 pratilaca (nastavnici škole). Domaćin je bio Centar IPODOMI, Solun, Grčka.

Ciljevi ove prakse su bili: osposobljavanje učenika za samostalan rad, osavremenjavanje metoda nastave, pružanje što većeg broja informacija i iskustava učenicima i proširivanje njihovih znanja, kompetencija i samopouzdanja.

U okviru prakse smo posetili Školu za slepe u Solunu gde smo se upoznali sa organizacijom i načinom rada  Škole i doma. Organizovano je i druženje sa učenicima ove škole.

Posetili smo i obavili praksu u:

– palati pravde u Solunu,

– Grčko-srpskoj privrednoj komori

– regionalnom centru za Centralnu Makedoniju,

– opštini Neapoli Sikes (opština u Solunu),

– knjigovodstvenoj agenciji Julija Ciagou i

– Konzulatu Republike Srbije u Solunu.

Tokom posete imali smo i vremena da se upoznamo sa najznačajnijim znamenostima Soluna:

 • Crkva svetog Dimitrija
 • Srpsko groblje iz prvog svetskog rata – Zejtinlik
 • Bela kula, simbol Soluna
 • Arheološka lokacija Vergina
 • Arheološki muzej u Solunu

Posetili smo i izložbu pod nazivom „Ljudsko telo“. Učenici su mogli da vide i taktilno percipiraju osnovne ljudske organe, njihov položaju telu i da uporede njihovu veličinu.

Inkluzivna podrška vizuelno oštećene i višestruko ometene vizuelno oštećene  dece predškolskog uzrasta 4-6 godina

                                                      

Akreditovani projekat odobrenog Erazmus+ akreditacionog plana za period 2021-2027 godine
Prvi projekat škole kao akreditovane ustanove u programu Erazmus+

Projekat KA1, broj 022-1-RS01-KA121-SCH-000065022, otpočeo je sa realizacijom 01. juna 2022.
godine i traje do 31. avgusta 2023. godine.

Cilj akreditacionog plana je profesionalno ostručavanje zaposlenih i podizanje kapaciteta
škole, odnosno resursnog centra, za pružanje savremenih stručnih podrški, kako učenicima
škole, tako i učenicima sa smetnjama vida i dodatnim smetnjama u sistemu inkluzivnog
obrazovanja.

Obučavali smo se u Zagrebu/Hrvatska, u Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži
„Mali dom – Zagreb“, tokom septembra i oktobra meseca 2022. godine.

U prvoj godini realizacije akreditacionog plana devet defektologa škole (osam nastavnika i
vaspitača i direktorka škole), prisustvovali su obukama na teme:
– Procena funkcionalnog vida i
– Edukacija učenika s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama ili gluvoslepih učenika
(Perkins Sylabus by Perkins International)

Ovom obukom:
– Proširen je tim defektologa koji će raditi bazičnu procenu funkcionalnog vida
– Defektolozi će bolje razumeti raznovrsnost učenika sa oštećenjem vida, kao
raznovrsnost višestruko vizuelno ometene dece/ učenika koji dodatno imaju oštećenje
sluha (MDVI/DB)
– Upoznate su strategije za uspostavljanje i negovanje partnerskog odnosa sa porodicom
učenika
– Upoznate su strategije za poboljšanje komunikacije i jezičkih veština sa učenicima sa
višestrukim smetnjama i oštećenjem vida tj. vida i sluha.
– Defektolozi će strukturisati procenu sposobnosti učenika sa višestrukim smetnjama i
smetnjama vida tj. gluvoslepih učenika zarad stvaranja osnove za planiranje
individualnih programa, uključivanja porodice u planiranje usmereno na pojedinca,
odabira strategija učenja, postavljanja i razvoja smislenog kurikuluma.

Aktivnosti škole, kao akreditovane organizacije, nakon realizovanih obuka u okviru Erazmus+ programa

Škola za učenike oštećenog vida ’’Veljko Ramadanović’’, Beograd, jedna je od prvih pet  akreditovanih ustanova u programu Erazmus+ , za period 2021-2027 godine.

Kroz Erazmus+ programe Evropska Unija podržava osavremenjavanje i razvoj obrazovanja i vaspitanja u Srbiji u skladu sa evropskim principima.

Nakon realizovanih obuka:

 • Povećavamo obim realizovanih procena funkcionalnog vida za decu u ranom uzrastu (od 0 do 6 godina), za učenike naše škole i učenike oštećenog vida u redovnim školama.
 • Zahvaljujući sredstvima projekta u mogućnosti smo da nabavimo dodatne instrumente za procenu funkcionalnog vida, što direktno omogućava povećan obim realizovanih procena.
 • Stečena znanja delimo sa kolegama na sastancima nastavničkog veća, pedagoškog kolegijuma i drugim stručnim telima škole.
 • Protokolom o saradnji škole ’’Veljko Ramadanović’’ sa školama za obrazovanje učenika sa smetnjama sluha i intelektualnim smetnjama, pružaćemo stručnu savetodavnu pomoć tiflologa za svako dete/učenika sa oštećenjem sluha i vida, vršeći procene funkcionalnog vida i snabdevajući tiflološkim sredstvima i pomagalima radi uspešnog praćenja školskog programa.
 • Saradnju sa roditeljima unapređujemo kroz radionice senzibilizacije, čime ojačavamo njihove roditeljske kompetencije.
 • Zajedno sa roditeljima planiramo budućnost deteta/učenika u definisanju potreba za podrškama u svakoj životnoj fazi, a tokom školovanja sa naglaskom na prelaske u naredni obrazovni ciklus.
 • Tiflolozi strukturišu procenu sposobnosti učenika sa oštećenjem vida i dodatnim smetnjama, gluvoslepih učenika, na osnovu koje se kreira individualni obrazovni program (IOP 2).

Sa narednim planiranim obukama u okviru odobrenog Erazmus akreditacionog plana, bićemo u mogućnosti da znatno proširimo vrstu i obim specijalizovanih tifloloških podrški.

Projekat „Granice opipljivog“ Erazmus+ projekat – U TOKU

KA2 projekat sa referentnim brojem 2021-1-SI01-KA220-SCH-000027873

Projekat „Granice opipljivog“ je Erazmus+ projekat, KA2, koji finansira Evropska komisija. Realizacija projekta je zvanično počela 1. 11. 2021. godine. Trajanje projekta je 3 godine.

           Glavni rezultati projekta su:

 1. Priručnik – Objedinjene preporuke za prilagođavanje slikovnog didaktičkog materijala za slepe.
 2. Zbirka slobodno dostupnog prilagođenog slikovnog materijala za postizanje ciljeva učenja i standarda znanja za slepe i slabovide.
 3. Uputstvo za upotrebu prilagođenih slikovnih didaktičkih materijala i video prezentacija za nastavnike slepih i slabovidih.

           Korisnici projekta su: Nastavnici iz redovnih škola; Učitelji (defektolozi) dece sa oštećenjem vida; druge relevantne zainteresovane strane.

Projekat „Granice opipljivog“ sprovodi Konzorcijum 5 partnerskih organizacija:

 • Centar IRIS, Centar za edukaciju, rehabilitaciju, inkluziju i savetovanje za slepe i slabovide, Slovenija – Koordinator
 • Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“, Srbija
 • Osnovna škola „Dragan Kovačević“, Srbija
 • Specijalna srednja škola za učenike sa oštećenim vidom, Rumunija
 • Državna osnovna i srednja škola za obrazovanje i rehabilitaciju „Dimitar Vlahov“, Severna Makedonija

_______________________________

Članovi projektnog tima, osmoro kolega i koleginica iz škole, boravili su u Ljubljani na međunarodnom sastanku u periodu od 6. 6. – 10. 6. 2022. Pored dogovora o budućim planovima na projektu, održane su radionice koje se tiču prilagođavanja slikovnog materijala slepim učenicima. Sve kolege su imale priliku da razmene iskustva i znanja u ovoj oblasti i da se upoznaju sa programima i alatima kojima se koriste kolege u regionu.

Naša škola je nosilac intelektualnog dobra na projektu i zadužena je za izradu: Priručnika sa univerzalnim preporukama u prilagođavanju crteža za učenike oštećenog vida. Na sastanku smo izložili predlog sadržaja budućeg priručnika.

Škola je ovim projektom dobila još jedan ZY-Fuse štampač koji će nam koristiti tokom trajanja projekta.

U Beogradu, 27 – 28.02.2023. godine, održan je treći međunarodni sastanak koordinatora u projektu. Učesnici sastanka prvo su krenuli u obilazak škole, nakon čega je u konferencijskoj sali škole održan sastanak. Tom prilikom predstvljena je štampana, radna verzija priručnika – „Univerzalne preporuke za prilagođavanje slikovnog didaktičkog materijala za slepe“ na engleskom jeziku. Učesnici sastanka su se dogovorili o korekcijama koje treba napraviti u priručniku i postavili rokove za finalizaciju priručnika. Sledeća tačka se odnosila na reljefne crteže, koje je svaka organizacija pripremila za prezentaciju radi diskusije. Na virtuelnoj platformi, koju će kreirati partneri iz Slovenije, naći će se oko 250 reljefnih crteža iz nastavnog gradiva za osnovnu školu.

Projekat „STEAM u srednjoj školi bez prepreka za slepe i slabovide učenike “ Erazmus+projekat

KA2 projekat sa referentnim brojem 2021-1-ES01-KA220-SCH-000024569 – U TOKU

Projekat „ STEAM u srednjoj školi bez prepreka za slepe i slabovide učenike “ je Erazmus+ projekat koji finansira Evropska komisija. Realizacija projekta je zvanično počela 01. 11. 2021. godine. Trajanje projekta je 2 godine.

          

Glavni cilj projekta :

Projekat se bavi kreiranjem  radionica iz oblasti prirodnih nauka, matematike i umetnosti  u okviru srednjeg obrazovanja koje su prilagođene slepim ili slabovidim učenicima.Radi se o identifikaciji i razvoju dobrih praksi i resursa koji mogu poboljšati njihov pristup ovim oblastima.

 Učenici oštećenog vida iz tri specijalizovane škole, srednjoškolci iz škole u ​​Burgosu, đaci sa smetnjama u razvoju iz škole na Kanarskim ostrvima i specijalizovani stručnjaci iz svih partnerskih centara će učestvovati u projektu.

Radionice i kooperativni rad između učenika različitih sposobnosti omogućiće centrima da se učenici različitih profila integrišu u kooperativni rad.

Projekat „ STEAM u srednjoj školi bez prepreka za slepe i slabovide učenike sprovodi Konzorcijum 6 partnerskih organizacija:

 • Škola „Aurelio Gomez“, Španija– Koordinator
 • Univerzitet  u Burgosu, Španija
 • Srednja škola Tegise, Španija
 • Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“, Srbija
 • Specijalna srednja škola za učenike sa oštećenim vidom, Rumunija
 • Državna osnovna i srednja škola za obrazovanje i rehabilitaciju „Dimitar Vlahov“, Severna Makedonija.

U periodu od 2. 5.–6. 5. 2022. održan je prvi međunarodni sastanak projektog tima projekta „STEAM u srednjoj školi bez barijera za slepe i slabovide učenike“ u Španiji. Sastanku su prisustvovale direktor škole Jelena Vukić, koordinatori projekta Milica Cvetinović i Radmila Vidović i član projektog tima Tamara Stepanović.

Prvi deo sastanka je održan u Madridu, gde smo posetili školu „ONCE“ i Tiflološki muzej.

Drugi deo sastanka je održan u Burgosu, odakle je škola koordinator. Dogovoreni su tačni datumi daljih sastanaka i aktivnosti na projektu.

Učestvovali smo u radionicama na Univerzitetu u Burgosu. Prva radionica je održana u laboratoriji za hemiju (izvođenje eksperimenata prilagođenih učenicima oštećenog vida), a druga je bila posvećena štampanju 3d modela.

   

Prvi sastanak razmene učenika među projektnim ustanovama održan je u Bukureštu u periodu 17.10.-21.10.2022. godine. Tokom naše posete učenici su se upoznali sa svojim vršanjacima iz drugih zemalja (Španija, Rumunija, Severna Makedonija). Zajedno smo obišli školu domaćina i u njegovoj organizaciji obišli Muzej eksperimenata, Muzej prirodnih nauka „Grigor Antipa“, izvodili brojne eksperimente iz oblasti prirodnih nauka i učestvovali u raznim sportskim disciplinama, gde nam je penjanje uz stenu bilo najatraktivnije. Završnog dana, nakon dodele sertifikata svim učesnicima, održana je velika žurka uz nacionalnu muziku svih zemalja učesnica i posluženje iz rumunske nacionalne kuhinje.

Tokom posete Bukureštu održan je drugi Međunarodni sastanak koordinatora iz svih partnerskih organizacija. Tema sastanka bila je vezana za dosadašnji rad na projektu, vođenje dokumentacije, ocena dosadašnjeg rada, širenje rezultata projekta, kao i određivanje budućih datuma za putovanje učenika u Skoplje i Beograd.

U Skoplju je održan treći Međunarodni sastanak projektnih timova iz Rumunije, Severne Makedonije i Srbije (7.11. – 8.11.2022.). Partnere na projektu su dočekali domaćini i direktor Škole ,,Dimitar Vlahov“, u kojoj je sastanak održan. Sastanak je počeo sa nekoliko pozdravnih reči i kratkim osvrtom na projekat, a nastavljen je kratkom posetom školi i njenim objektima.

Projektni partneri su prošli kroz dnevni red i počeli predstavljanjem projekta i njegovih dosadašnjih aktivnosti i rezultata. Partnerska organizacija iz Rumunije, napravila je prezentaciju o  LTT aktivnostima (learning teaching training program) realizovanom u oktobru u Bukureštu sa učenicima iz svih partnerskih organizacija. Govorili smo o svim pozitivnim aspektima, ali i o nekim problemima koje možemo da promenimo tokom mobilnosti sa učenicima u S. Makedoniji i Srbiji. Partneri iz S. Makedonije i Srbije predstavili su svoje ideje za aktivnosti u okviru LTT-a planiranim za maj 2023. u Skoplju i oktobar 2023. u Beogradu. Zaključili smo da je potrebno napraviti onlajn sastanak sa svim partnerima, dogovoriti ukupnan broj učesnika kako za mobilnost, tako i za druga logistička i organizaciona pitanja.

   

       

U periodu od 17 – 21.02.2023. održan je sastanak koordinatora u Španiji u mestu Tegize. Tokom posete upoznali smo se sa radom kolega iz Tegiza, na terenu, u centru za Agrikulturu. Kolege sa Univerziteta u Burgosu su sa učenicima srednje škole iz Tegiza uradili eksperimente. Osmišljeni su i pokazani eksperimenti koji se odnose na očuvanje i važnost vode. Upriličena je poseta gradskom načelniku za obrazovanje.

Naš projekat “Priprema i obuka nastavnika za obrazovno-vaspitni rad učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju – EQUAL“ je uspešno ZAVRŠEN.

O projektu:

Prosvetni pregled 17.-24.02.2022.

Dnevnik RTS1 06.01.2022.

Tokom trajanja projekta nastali su sledeći rezultati:

 1. Priručnik za predmetne nastavnike u inkluzivnom obrazovanju koji je napisan na engleskom jeziku a kasnije preveden na srpski, italijanski, slovenački i makedonski jezik;
 2. Program obuke za predmetne nastavnike u inkluzivnom obrazovanju u trajanju od 8 sati, podeljen u 2 dana;
 3. Virtuelna učionica u kojoj su se našli materijali iz svakodnevnog rada sa učenicima oštećenog vida iz naše četiri organizacije.

Priručnik za predmetne nastavnike u inkluzivnom obrazovanju:

Obuka predmetnih nastavnika podeljen u dva dana:

Virtuelna učionica:

Sav materijal može se naći na našem vebsajtu:

https://equalsims.blogspot.com/

25.11.2021. godine, u svečanoj sali škole „Veljko Ramadnović“ održali smo Međunarodnu konferenciju našeg projekta EQUAL. Gostima smo predstavili rezultate našeg rada na projektu. Konferenciji su prisustvovali predstavnici državnih uprava, udruženja slepih, osnovnih škola koje obrazuju učenike sa oštećenim vidom i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

U prvom delu konferencije, projektni partneri su predstavili svoje organizacije i kako se inkluzivno obrazovanje sprovodi u njihovim zemljama. Specijalni gost bila je predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, saradnica za inkluzivno obrazovanje, gospođa Ljiljana Simić koja je govorila o inkluzivnom obrazovanju u Srbiji.

U drugom delu konferencije predstavili smo rezultate našeg projekta. O obuci za predmetne nastavnike i priručniku kao praktičnom vodiču u radu sa učenicima oštećenog vida govorilo se kroz rezultate koje smo postigli njihovom implementacijom u redovnim školama. Cilj konferencije je ostvaren jer se prepoznala potreba da obuka predmetnih nastavnika i priručnik njima namenjen postanu obavezni deo edukacije nastavnika radi jačanja kompetencija nastavnika koji obrazuju učenike oštećenog vida.

Nakon konferencije, gosti su obišli našu školu.

   

 

Treći međunarodni sastanak održan je kombinovanim prisustvom partnerskih organizacija u Skoplju. Partneri iz Slovenije i Italije su prisustvovali sastanku virtuelno preko Zoom aplikacije, a projektni tim od 6 članova iz Srbije je prisustvovao uživo. Sastanak je organizovao partner iz Makedonije, u trajanju od dva dana, 23.- 24.09.2021. godine.

Prema dnevnom redu, makedonski partner je poželeo dobrodošlicu učesnicima iz Srbije. Usledilo je kratko otvaranje, uz muzičko izvođenje učenika. Direktor škole je održao govor, nakon čega je organizovan obilazak škole „Dimitar Vlahov“. Sastanak je počeo predstavljanjem i upoznavanjem radne agende svim partnerima od strane domaćina.

Na sastanku se razgovaralo o postignutim ciljevima i rezultatima tokom trajanja našeg projekta u poslednje dve godine. Osvrnuli smo se na dva ključna rezultata: Priručnik i Obuka predmetnih nastavnika u inkluzivnom obrazovanju. Svi partneri su razgovarali o prednostima rezultata projekta, budućim planovima vezanim za upotrebu priručnika, i kursevima obuke.

Širenje rezultata projekta „Obuka predmetnih nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju slepih i slabovidih učenika“ održana je u dve termina: 26.05. i 02.06.2021. godine u trajanju od ukupno 8 sati. Na Zoom sastanku prisustvovalo je 66 učesnika iz pet redovnih škola u Srbiji: OŠ „Branko Radičević“ iz Beograda, OŠ „Kirilo Savić“ iz Ivanjice, OŠ „Čaki Lajoš“ iz Bačke Topole, OŠ „Sveti Sava“ iz Bora i VII beogradska gimnazija iz Beograda.

Učesnicima su prezentovani sledeći sadržaji, prvi dan:

Čulo vida – kako vide osobe sa vizuelnim smetnjama, Karakteristike učenika oštećenog vida, Bonton u kontaktu sa učenicima oštećenog vida, Orijentacija i kretanje učenika oštećenog vida, Podučavanje učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju, drugi dan:

Adaptacija teksta za slepe i slabovide, Planiranje i priprema IOP-a, Dostupnost IKT-a učenicima oštećenog vida, Didaktička pomagala i specijalna oprema za učenike oštećenog vida.

Sastanak je protekao u dobroj atmosferi. Učesnici su preko evaluacionog upitnika pozitivno ocenili predavače i sadržaje, kao i da će im dobijene informacije doprineti u poboljšanju rada sa učenicima oštećenog vida.

Drugi međunarodni sastanak održan je virtuelno preko Zoom-a u organizaciji partnera iz Italije, 25.03.2021. godine. Na sastanku se razgovaralo o Priručniku koji je namenjen predmetnim nastavnicima u inkluzivnom obrazovanju.

Drugi dan međunarodnog sastanka (12.04.2021. godine) bio je posvećen diskusiji o Programu obuke namenjenom nastavnicima u inkluziji.

Web stranica našeg projekta kreirana je februara 2020. godine. URL adresa je: https://equalsims.blogspot.com/

Otvorena je facebook stranica projekta, neposredno pre međunarodnog sastanka, u septembru 2020. godine:                https://www.facebook.com/equalerasmusplus

Vanredna zdravstvena situacija, COVID-19, uzrokovala je reorganizaju rada između svih partnerskih organizacija u projektu. Međunarodni sastanak je pomeren na oktobar mesec i odigrao se virtuelno.

Prva dva dana međunarodnog projektnog sastanka pripremio je koordinator iz Srbije. Cilj sastanka bio je usmeren ka pripremama za sprovođenje projektnih aktivnosti; planiranje celog projekta i diskusija o projektu (obaveze i odgovornosti); objašnjenje finansijskih pravila i procedura, kao i razmena ideja o učenju na daljinu (usled situacije Covid-19), upoznavanje sa aktivnostima koje je preduzeo koordinator projekta.

Drugi deo sastanka u trajanju od pet dana pripremio je partner iz Slovenije. Sastanak je takođe održan virtuelno (MS Teams, Zoom, Skype). Skupu su prisustvovala dva učesnika iz Italije, osam iz Makedonije, šest iz Slovenije i sedam učesnika iz Srbije. Cilj sastanka: Prezentacija „Programa tranzicije“ kao baze u kreiranju buduće obuke nastavnika redovnih škola; Teorijska osnova u ostručavanju nastavnika redovnih škola u Sloveniji u radu sa učenicima oštećenog vida po predmetnim oblastima; Upoznavanje novih Erazmus+ alata (Erasmus+ Impact Tool-a); Razmatranje rezultata sprovedene Anketa u redovnim školama među predmetnim nastavnicima koji predaju učenicima oštećenog vida.

Postignut je cilj sastanka: razmena znanja i postavljanje osnova za realizaciju obuke predmetnih nastavnika u redovnim školama. Pristupanje kreiranju sopstvenih obuka prema potrebama svake partnerske organizacije. Usvajanje novih erazmus+ alata i sažimanje ciljeva na izvođenju Obuke nastavnika redovnih škola.

Širenje rezultata ovog sastanka očekuje se tokom drugog polugodišta školske 2020/21. godine u redovnim školama.

Fondacija Tempus je završila proceduru odabira Erazmus + projekata strateških partnerstava za opšte obrazovanje (KA201), prijavljenih u okviru konkursnog roka u 2019. godini (26. mart 2019. godine).

Naš projekat pod nazivom “Priprema i obuka nastavnika za obrazovno-vaspitni rad učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju – EQUAL“ je odabran za finansiranje od Nacionalne Erazmus+ agencije, fondacije Tempus. Dužina trajanja projekta je dve godine, od 24.10.2019. do 23.10.2021. godine. Novi termin završetka projekta je 23.01.2022. godine, do čega je došlo usled pandemije korona virusom.

U projektu pridruženi partneri su nam:

 1. Center IRIS- Center za izobrazevanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne iz Slovenije;
 2. ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE iz Italije;
 3. Državno učilište za deca i mladi so ošteten vid ,,Dimitar Vlahov“ iz Severne Republike Makedonije.

Ciljevi našeg projekta su:

 • Osnaživanje profesionalnih kompentencija nastavnika u radu sa slepim i slabovidim učenicima u inkluzivnom obrazovanju;
 • Podsticanje socijalne inkluzije učenika sa vizuelnim oštećenjem;
 • Poboljšanje kvaliteta nastave primenom asistivnih tehnologija u inkluzivnom obrazovanju.

Aktivnosti tokom projekta:

 • Obuka predmetnih nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju;
 • Izrada priručnika za nastavnike u inkluzivnom obrazovanju kao praktičnog vodiča u radu sa slepim i slabovidim učenicima;
 • Razmena dobre prakse.

Rezultati projekta:

 • Priručnik kao praktičan vodič za nastavnike u inkluzivnom obrazovanju daće im informacije o upotrebi asistivnih tehnologija u nastavi sa učenicima sa vizuelnim oštećenjem;
 • Program obuke u ostručavanju nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju slepih i slabovidih učenika;
 • Internet sajt – formiran tokom trajanja projekta Erasmus+ poslužiće kao platforma za razmenu dobrih iskustava između nastavnika u inkluziji u redovnim školama.

Erasmus+ projekat KA1  2019/2020.  godina

„Rukama do svetlosti“

Ovim projektom je realizovana praksa za učenike naše srednje Pravno-birotehničke škole i srednje PTT škole od 17. novembra do 1. decembra 2019. godine u Solunu. Na praksi je bilo 12 učenika naše škole i 6 pratilaca (nastavnici škole). Domaćin je bio Centar IPODOMI, Solun, Grčka.

Ciljevi ove prakse su bili: osposobljavanje učenika za samostalan rad, osavremenjavanje metoda nastave, pružanje što većeg broja informacija i iskustava učenicima i proširivanje njihovih znanja, kompetencija i samopouzdanja.

U okviru prakse smo posetili Školu za slepe u Solunu gde smo se upoznali sa organizacijom i načinom rada  Škole i doma. Organizovano je i druženje sa učenicima ove škole.

Posetili smo i obavili praksu u:

– palati pravde u Solunu,

– Grčko-srpskoj privrednoj komori

– regionalnom centru za Centralnu Makedoniju,

– opštini Neapoli Sikes (opština u Solunu),

– knjigovodstvenoj agenciji Julija Ciagou i

– Konzulatu Republike Srbije u Solunu.

Tokom posete imali smo i vremena da se upoznamo sa najznačajnijim znamenostima Soluna:

 • Crkva svetog Dimitrija
 • Srpsko groblje iz prvog svetskog rata – Zejtinlik
 • Bela kula, simbol Soluna
 • Arheološka lokacija Vergina
 • Arheološki muzej u Solunu

Posetili smo i izložbu pod nazivom „Ljudsko telo“. Učenici su mogli da vide i taktilno percipiraju osnovne ljudske organe, njihov položaju telu i da uporede njihovu veličinu.

2017/2018. godine

Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti:

– obrazovanje

– mladi

– sport

Našoj školi je u okviru Erasmus+  programa odobren projekat „Inkluzivna podrška vizuelno oštećene i višestruko ometene vizuelno oštećene  dece predškolskog uzrasta 4-6 godina“

Partner nam je bio Center IRIS (Centar za edukaciju, rehabilitaciju, inkluziju i savetovanje za slepe i slabovide) iz Ljubljane, Slovenija.

Pet tiflologa, članova tima rane intervencije naše škole, je u okviru projekta posetilo Center IRIS  od 16. do 20. aprila 2018. godine.

Cilj naše posete je bio da posmatrajući dobru praksu inkluzivne podrške VO i VOVO deci koja se nalaze u redovnim vrtićima u Sloveniji, a koju pružaju naši domaćini i razmenjujući iskustva sa njima, povećamo naša znanja i kompetencije u pružanju inkluzivne podrške VO i VOVO deci u vrtićima u Srbiji; da to iskustvo podelimo sa našim kolegama iz škole, vaspitačima u redovnim vrtićima, interresornim komisijama.

Program posete

Sastanak sa stručnim timom  PU Čukarica

Dana 27.04.2018. u Upravi PU Čukarica, održan je inicijalni sastanak predstavnika PU Čukarica (Valentina Živojinović- pomoćnik direktora, Ivona Šujak – defektolog i Ana Hadžić – logoped) i predstavnika škole za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“ (Zorica Vladisavljević i Danijela Petković – tiflolozi u ranoj intervenciji).

Tema sastanka je bila planiranje saradnje naših ustanova po pitanju obezbeđivanja inkluzivne podrške VO/VOVO deci u redovnim i razvojnim predškolskim grupama.