Treći međunarodni sastanak održan je kombinovanim prisustvom partnerskih organizacija u Skoplju. Partneri iz Slovenije i Italije su prisustvovali sastanku virtuelno preko Zoom aplikacije, a projektni tim od 6 članova iz Srbije je prisustvovao uživo. Sastanak je organizovao partner iz Makedonije, u trajanju od dva dana, 23.- 24.09.2021. godine.

Prema dnevnom redu, makedonski partner je poželeo dobrodošlicu učesnicima iz Srbije. Usledilo je kratko otvaranje, uz muzičko izvođenje učenika. Direktor škole je održao govor, nakon čega je organizovan obilazak škole „Dimitar Vlahov“. Sastanak je počeo predstavljanjem i upoznavanjem radne agende svim partnerima od strane domaćina.

Na sastanku se razgovaralo o postignutim ciljevima i rezultatima tokom trajanja našeg projekta u poslednje dve godine. Osvrnuli smo se na dva ključna rezultata: Priručnik i Obuka predmetnih nastavnika u inkluzivnom obrazovanju. Svi partneri su razgovarali o prednostima rezultata projekta, budućim planovima vezanim za upotrebu priručnika, i kursevima obuke.

Širenje rezultata projekta „Obuka predmetnih nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju slepih i slabovidih učenika“ održana je u dve termina: 26.05. i 02.06.2021. godine u trajanju od ukupno 8 sati. Na Zoom sastanku prisustvovalo je 66 učesnika iz pet redovnih škola u Srbiji: OŠ „Branko Radičević“ iz Beograda, OŠ „Kirilo Savić“ iz Ivanjice, OŠ „Čaki Lajoš“ iz Bačke Topole, OŠ „Sveti Sava“ iz Bora i VII beogradska gimnazija iz Beograda.

Učesnicima su prezentovani sledeći sadržaji, prvi dan:

Čulo vida – kako vide osobe sa vizuelnim smetnjama, Karakteristike učenika oštećenog vida, Bonton u kontaktu sa učenicima oštećenog vida, Orijentacija i kretanje učenika oštećenog vida, Podučavanje učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju, drugi dan:

Adaptacija teksta za slepe i slabovide, Planiranje i priprema IOP-a, Dostupnost IKT-a učenicima oštećenog vida, Didaktička pomagala i specijalna oprema za učenike oštećenog vida.

Sastanak je protekao u dobroj atmosferi. Učesnici su preko evaluacionog upitnika pozitivno ocenili predavače i sadržaje, kao i da će im dobijene informacije doprineti u poboljšanju rada sa učenicima oštećenog vida.

Drugi međunarodni sastanak održan je virtuelno preko Zoom-a u organizaciji partnera iz Italije, 25.03.2021. godine. Na sastanku se razgovaralo o Priručniku koji je namenjen predmetnim nastavnicima u inkluzivnom obrazovanju.

Drugi dan međunarodnog sastanka (12.04.2021. godine) bio je posvećen diskusiji o Programu obuke namenjenom nastavnicima u inkluziji.

Web stranica našeg projekta kreirana je februara 2020. godine. URL adresa je: https://equalsims.blogspot.com/

Otvorena je facebook stranica projekta, neposredno pre međunarodnog sastanka, u septembru 2020. godine:                https://www.facebook.com/equalerasmusplus

Vanredna zdravstvena situacija, COVID-19, uzrokovala je reorganizaju rada između svih partnerskih organizacija u projektu. Međunarodni sastanak je pomeren na oktobar mesec i odigrao se virtuelno.

Prva dva dana međunarodnog projektnog sastanka pripremio je koordinator iz Srbije. Cilj sastanka bio je usmeren ka pripremama za sprovođenje projektnih aktivnosti; planiranje celog projekta i diskusija o projektu (obaveze i odgovornosti); objašnjenje finansijskih pravila i procedura, kao i razmena ideja o učenju na daljinu (usled situacije Covid-19), upoznavanje sa aktivnostima koje je preduzeo koordinator projekta.

Drugi deo sastanka u trajanju od pet dana pripremio je partner iz Slovenije. Sastanak je takođe održan virtuelno (MS Teams, Zoom, Skype). Skupu su prisustvovala dva učesnika iz Italije, osam iz Makedonije, šest iz Slovenije i sedam učesnika iz Srbije. Cilj sastanka: Prezentacija „Programa tranzicije“ kao baze u kreiranju buduće obuke nastavnika redovnih škola; Teorijska osnova u ostručavanju nastavnika redovnih škola u Sloveniji u radu sa učenicima oštećenog vida po predmetnim oblastima; Upoznavanje novih Erazmus+ alata (Erasmus+ Impact Tool-a); Razmatranje rezultata sprovedene Anketa u redovnim školama među predmetnim nastavnicima koji predaju učenicima oštećenog vida.

Postignut je cilj sastanka: razmena znanja i postavljanje osnova za realizaciju obuke predmetnih nastavnika u redovnim školama. Pristupanje kreiranju sopstvenih obuka prema potrebama svake partnerske organizacije. Usvajanje novih erazmus+ alata i sažimanje ciljeva na izvođenju Obuke nastavnika redovnih škola.

Širenje rezultata ovog sastanka očekuje se tokom drugog polugodišta školske 2020/21. godine u redovnim školama.

Fondacija Tempus je završila proceduru odabira Erazmus + projekata strateških partnerstava za opšte obrazovanje (KA201), prijavljenih u okviru konkursnog roka u 2019. godini (26. mart 2019. godine).

Naš projekat pod nazivom “Priprema i obuka nastavnika za obrazovno-vaspitni rad učenika sa vizuelnim smetnjama u inkluzivnom obrazovanju – EQUAL“ je odabran za finansiranje od Nacionalne Erazmus+ agencije, fondacije Tempus. Dužina trajanja projekta je dve godine, od 24.10.2019. do 23.10.2021. godine. Novi termin završetka projekta je 23.01.2022. godine, do čega je došlo usled pandemije korona virusom.

U projektu pridruženi partneri su nam:

 1. Center IRIS- Center za izobrazevanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne iz Slovenije;
 2. ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE iz Italije;
 3. Državno učilište za deca i mladi so ošteten vid ,,Dimitar Vlahov“ iz Severne Republike Makedonije.

Ciljevi našeg projekta su:

 • Osnaživanje profesionalnih kompentencija nastavnika u radu sa slepim i slabovidim učenicima u inkluzivnom obrazovanju;
 • Podsticanje socijalne inkluzije učenika sa vizuelnim oštećenjem;
 • Poboljšanje kvaliteta nastave primenom asistivnih tehnologija u inkluzivnom obrazovanju.

Aktivnosti tokom projekta:

 • Obuka predmetnih nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju;
 • Izrada priručnika za nastavnike u inkluzivnom obrazovanju kao praktičnog vodiča u radu sa slepim i slabovidim učenicima;
 • Razmena dobre prakse.

Rezultati projekta:

 • Priručnik kao praktičan vodič za nastavnike u inkluzivnom obrazovanju daće im informacije o upotrebi asistivnih tehnologija u nastavi sa učenicima sa vizuelnim oštećenjem;
 • Program obuke u ostručavanju nastavnika redovnih škola u inkluzivnom obrazovanju slepih i slabovidih učenika;
 • Internet sajt – formiran tokom trajanja projekta Erasmus+ poslužiće kao platforma za razmenu dobrih iskustava između nastavnika u inkluziji u redovnim školama.

Erasmus+ projekat KA1  2019/2020.  godina

„Rukama do svetlosti“

Ovim projektom je realizovana praksa za učenike naše srednje Pravno-birotehničke škole i srednje PTT škole od 17. novembra do 1. decembra 2019. godine u Solunu. Na praksi je bilo 12 učenika naše škole i 6 pratilaca (nastavnici škole). Domaćin je bio Centar IPODOMI, Solun, Grčka.

Ciljevi ove prakse su bili: osposobljavanje učenika za samostalan rad, osavremenjavanje metoda nastave, pružanje što većeg broja informacija i iskustava učenicima i proširivanje njihovih znanja, kompetencija i samopouzdanja.

U okviru prakse smo posetili Školu za slepe u Solunu gde smo se upoznali sa organizacijom i načinom rada  Škole i doma. Organizovano je i druženje sa učenicima ove škole.

Posetili smo i obavili praksu u:

– palati pravde u Solunu,

– Grčko-srpskoj privrednoj komori

– regionalnom centru za Centralnu Makedoniju,

– opštini Neapoli Sikes (opština u Solunu),

– knjigovodstvenoj agenciji Julija Ciagou i

– Konzulatu Republike Srbije u Solunu.

Tokom posete imali smo i vremena da se upoznamo sa najznačajnijim znamenostima Soluna:

 • Crkva svetog Dimitrija
 • Srpsko groblje iz prvog svetskog rata – Zejtinlik
 • Bela kula, simbol Soluna
 • Arheološka lokacija Vergina
 • Arheološki muzej u Solunu

Posetili smo i izložbu pod nazivom „Ljudsko telo“. Učenici su mogli da vide i taktilno percipiraju osnovne ljudske organe, njihov položaju telu i da uporede njihovu veličinu.

2017/2018. godine

Erasmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti:

– obrazovanje

– mladi

– sport

Našoj školi je u okviru Erasmus+  programa odobren projekat „Inkluzivna podrška vizuelno oštećene i višestruko ometene vizuelno oštećene  dece predškolskog uzrasta 4-6 godina“

Partner nam je bio Center IRIS (Centar za edukaciju, rehabilitaciju, inkluziju i savetovanje za slepe i slabovide) iz Ljubljane, Slovenija.

Pet tiflologa, članova tima rane intervencije naše škole, je u okviru projekta posetilo Center IRIS  od 16. do 20. aprila 2018. godine.

Cilj naše posete je bio da posmatrajući dobru praksu inkluzivne podrške VO i VOVO deci koja se nalaze u redovnim vrtićima u Sloveniji, a koju pružaju naši domaćini i razmenjujući iskustva sa njima, povećamo naša znanja i kompetencije u pružanju inkluzivne podrške VO i VOVO deci u vrtićima u Srbiji; da to iskustvo podelimo sa našim kolegama iz škole, vaspitačima u redovnim vrtićima, interresornim komisijama.

Program posete

Sastanak sa stručnim timom  PU Čukarica

Dana 27.04.2018. u Upravi PU Čukarica, održan je inicijalni sastanak predstavnika PU Čukarica (Valentina Živojinović- pomoćnik direktora, Ivona Šujak – defektolog i Ana Hadžić – logoped) i predstavnika škole za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“ (Zorica Vladisavljević i Danijela Petković – tiflolozi u ranoj intervenciji).

Tema sastanka je bila planiranje saradnje naših ustanova po pitanju obezbeđivanja inkluzivne podrške VO/VOVO deci u redovnim i razvojnim predškolskim grupama.