2017/2018. godine

Erasmus+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:

– образовање

– млади

– спорт

Нашој школи је у оквиру Erasmus+  програма одобрен пројекат „Инклузивна подршка визуелно оштећене и вишеструко ометене визуелно оштећене  деце предшколског узраста 4-6 година“

Партнер нам је био Center IRIS (Центар за едукацију, рехабилитацију, инклузију и саветовање за слепе и слабовиде) из Љубљане, Словенија.

Пет тифлолога, чланова тима ране интервенције наше школе, је у оквиру пројекта посетило Center IRIS  од 16. до 20. априла 2018. године.

Циљ наше посете је био да посматрајући добру праксу инклузивне подршке ВО и ВОВО деци која се налазе у редовним вртићима у Словенији, а коју пружају наши домаћини и размењујући искуства са њима, повећамо наша знања и компетенције у пружању инклузивне подршке ВО и ВОВО деци у вртићима у Србији; да то искуство поделимо са нашим колегама из школе, васпитачима у редовним вртићима, интерресорним комисијама.

Програм посете

Састанак са стручним тимом  ПУ Чукарица

Дана 27.04.2018. у Управи ПУ Чукарица, одржан је иницијални састанак представника ПУ Чукарица (Валентина Живојиновић- помоћник директора, Ивона Шујак – дефектолог и Ана Хаџић – логопед) и представника школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ (Зорица Владисављевић и Данијела Петковић – тифлолози у раној интервенцији).

Тема састанка је била планирање сарадње наших установа по питању обезбеђивања инклузивне подршке ВО/ВОВО деци у редовним и развојним предшколским групама.