Фондација Темпус је завршила процедуру одабира Еразмус + пројеката стратешких партнерстава за опште образовање (КА201), пријављених у оквиру конкурсног рока у 2019. години (26. март 2019. године).

Наш пројекат под називом “Припрема и обука наставника за образовно-васпитни рад ученика са визуелним сметњама у инклузивном образовању“ је одабран за финансирање од Националне Еразмус+ агенције, фондације Темпус. Дужина трајања пројекта је две године, од 24.10.2019. до 23.10.2021. године.

У пројекту придружени партнери су нам:

 1. Center IRIS- Center za izobrazevanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne из Словеније;
 2. ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE из Италије;
 3. Државно училиште за деца и млади со оштетен вид ,,Димитар Влахов“ из Северне Републике Македоније.

Циљеви нашег пројекта су:

 • Оснаживање професионалних компентенција наставника у раду са слепим и слабовидим ученицима у инклузивном образовању;
 • Подстицање социјалне инклузије ученика са визуелним оштећењем;
 • Побољшање квалитета наставе применом асистивних технологија у инклузивном образовању.

Активности током пројекта:

 • Обука предметних наставника редовних школа у инклузивном образовању;
 • Израда приручника за наставнике у инклузивном образовању као практичног водича у раду са слепим и слабовидим ученицима;
 • Размена добре праксе.

Резултати пројекта:

 • Приручник као практичан водич за наставнике у инклузивном образовању даће им информације о употреби асистивних технологија у настави са ученицима са визуелним оштећењем;
 • Програм обуке у остручавању наставника редовних школа у инклузивном образовању слепих и слабовидих ученика;
 • Интернет сајт – формиран током трајања пројекта Ерасмус+ послужиће као платформа за размену добрих искустава између наставника у инклузији у редовним школама.

Erasmus+  пројекат  КА1  2019/2020.  година

„Рукама  до светлости“

Овим пројектом је реализована пракса за ученике наше средње Правно-биротехничке школе и средње ПТТ школе од 17. новембра до 1. децембра 2019. године у Солуну. На пракси је било 12 ученика наше школе и 6 пратилаца (наставници школе). Домаћин је био Центар ИПОДОМИ, Солун, Грчка.

Циљеви ове праксе су били: оспособљавање ученика за самосталан рад, осавремењавање метода наставе, пружање што већег броја информација и искустава ученицима и проширивање њихових знања, компетенција и самопоуздања.

У оквиру праксе смо посетили Школу за слепе у Солуну где смо се упознали са организацијом и начином рада  Школе и дома. Организовано је и дружење са ученицима ове школе.

Посетили смо и обавили праксу у:

– палати правде у Солуну,

– Грчко-српској привредној комори

– регионалном центру за Централну Македонију,

– општини Неаполи Сикес (општина у Солуну),

– књиговодственој агенцији Јулија Циагоу и

– Конзулату Републике Србије у Солуну.

Током посете имали смо и времена да се упознамо са најзначајнијим знаменостима Солуна:

 • Црква светог Димитрија
 • Српско гробље из првог светског рата – Зејтинлик
 • Бела кула, симбол Солуна
 • Археолошка локација Вергина
 • Археолошки музеј у Солуну

Посетили смо и изложбу под називом „Људско тело“. Ученици су могли да виде и тактилно перципирају основне људске органе, њихов положају телу и да упореде њихову величину.

2017/2018. godine

Erasmus+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:

– образовање

– млади

– спорт

Нашој школи је у оквиру Erasmus+  програма одобрен пројекат „Инклузивна подршка визуелно оштећене и вишеструко ометене визуелно оштећене  деце предшколског узраста 4-6 година“

Партнер нам је био Center IRIS (Центар за едукацију, рехабилитацију, инклузију и саветовање за слепе и слабовиде) из Љубљане, Словенија.

Пет тифлолога, чланова тима ране интервенције наше школе, је у оквиру пројекта посетило Center IRIS  од 16. до 20. априла 2018. године.

Циљ наше посете је био да посматрајући добру праксу инклузивне подршке ВО и ВОВО деци која се налазе у редовним вртићима у Словенији, а коју пружају наши домаћини и размењујући искуства са њима, повећамо наша знања и компетенције у пружању инклузивне подршке ВО и ВОВО деци у вртићима у Србији; да то искуство поделимо са нашим колегама из школе, васпитачима у редовним вртићима, интерресорним комисијама.

Програм посете

Састанак са стручним тимом  ПУ Чукарица

Дана 27.04.2018. у Управи ПУ Чукарица, одржан је иницијални састанак представника ПУ Чукарица (Валентина Живојиновић- помоћник директора, Ивона Шујак – дефектолог и Ана Хаџић – логопед) и представника школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ (Зорица Владисављевић и Данијела Петковић – тифлолози у раној интервенцији).

Тема састанка је била планирање сарадње наших установа по питању обезбеђивања инклузивне подршке ВО/ВОВО деци у редовним и развојним предшколским групама.