Акредитовани пројекат одобреног Еразмус+ акредитационог плана за период 2021-2027 године
Први пројекат школе као акредитоване установе у програму Еразмус+

Пројекат КА1, број 022-1-RS01-KA121-SCH-000065022, отпочео је са реализацијом 01. јуна 2022.
године и траје до 31. августа 2023. године.

Циљ акредитационог плана је професионално остручавање запослених и подизање капацитета
школе, односно ресурсног центра, за пружање савремених стручних подршки, како ученицима
школе, тако и ученицима са сметњама вида и додатним сметњама у систему инклузивног
образовања.

Обучавали смо се у Загребу/Хрватска, у Дневном центру за рехабилитацију дјеце и младежи
„Мали дом – Загреб“, током септембра и октобра месеца 2022. године.

У првој години реализације акредитационог плана девет дефектолога школе (осам наставника и
васпитача и директорка школе), присуствовали су обукама на теме:
– Процена функционалног вида и
– Едукација ученика с оштећењем вида и додатним тешкоћама или глувослепих ученика
(Perkins Sylabus by Perkins International)

Овом обуком:
– Проширен је тим дефектолога који ће радити базичну процену функционалног вида
– Дефектолози ће боље разумети разноврсност ученика са оштећењем вида, као
разноврсност вишеструко визуелно ометене деце/ ученика који додатно имају оштећење
слуха (MDVI/DB)
– Упознате су стратегије за успостављање и неговање партнерског односа са породицом
ученика
– Упознате су стратегије за побољшање комуникације и језичких вештина са ученицима са
вишеструким сметњама и оштећењем вида тј. вида и слуха.
– Дефектолози ће структурисати процену способности ученика са вишеструким сметњама и
сметњама вида тј. глувослепих ученика зарад стварања основе за планирање
индивидуалних програма, укључивања породице у планирање усмерено на појединца,
одабира стратегија учења, постављања и развоја смисленог курикулума.

Обука „Everything about 3D printing“ („Све о 3Д штампи“) одржана је у периоду од 29.1. – 2.2.2024. године у сарадњи са организацијом BUINHO EDUCATION у Каркавелосу у Португалији.

Том приликом научили смо самостално да користимо 3Д штампаче и да решавамо потенцијалне проблеме који настају употребом ових штампача. Упознали смо најважније аспекте 3Д штампања: од 3Д моделирања употребом CAM софтвера (Computer Aided Manufacturing – софтвери Tinkercad и Cura), до оптимизације 3Д штампања. Научили смо како да користимо Creality Ender 3 Pro 3Д штампач. Упознати смо са свим аспектима који подразумевају употребу 3Д штампача – почетно тестирање, калибрацију, решавање проблема, побољшање резултата штампања, резање 3Д модела, као и 3Д моделирање.

Током саме обуке били смо веома инспиративни за ментора/тренера који до сада није имао искуства у раду са особама са оштећењем вида. Веома заинтересовано се трудио да одговори на наше специфичне захтеве и несебично је промишљао над задацима које смо му постављали. Заједно са ментором проналазили смо решења за специфичне потребе ученика наше школе и, генерално, за потребе образовно-васпитног процеса у нашој школи.

   

Активности школе, као акредитоване организације, након реализованих обука у оквиру Еразмус+ програма 

Школа за ученике оштећеног вида ’’Вељко Рамадановић’’, Београд, једна је од првих пет  акредитованих установа у програму Еразмус+ , за период 2021-2027 године.

Кроз Еразмус+ програме Европска Унија подржава осавремењавање и развој образовања и васпитања у Србији у складу са европским принципима.

Након реализованих обука:

 • Повећавамо обим реализованих процена функционалног вида за децу у раном узрасту (од 0 до 6 година), за ученике наше школе и ученике оштећеног вида у редовним школама.
 • Захваљујући средствима пројекта у могућности смо да набавимо додатне инструменте за процену функционалног вида, што директно омогућава повећан обим реализованих процена.
 • Стечена знања делимо са колегама на састанцима наставничког већа, педагошког колегијума и другим стручним телима школе.
 • Протоколом о сарадњи школе ’’Вељко Рамадановић’’ са школама за образовање ученика са сметњама слуха и интелектуалним сметњама, пружаћемо стручну саветодавну помоћ тифлолога за свако дете/ученика са оштећењем слуха и вида, вршећи процене функционалног вида и снабдевајући тифлолошким средствима и помагалима ради успешног праћења школског програма.
 • Сарадњу са родитељима унапређујемо кроз радионице сензибилизације, чиме ојачавамо њихове родитељске компетенције.
 • Заједно са родитељима планирамо будућност детета/ученика у дефинисању потреба за подршкама у свакој животној фази, а током школовања са нагласком на преласке у наредни образовни циклус.
 • Тифлолози структуришу процену способности ученика са оштећењем вида и додатним сметњама, глувослепих ученика, на основу које се креира индивидуални образовни програм (ИОП 2).

Са наредним планираним обукама у оквиру одобреног Еразмус акредитационог плана, бићемо у могућности да знатно проширимо врсту и обим специјализованих тифлолошких подршки.

Пројекат „Границе опипљивог“ Еразмус+ пројекат – У ТОКУ

КА2 пројекат са референтним бројем 2021-1-SI01-KA220-SCH-000027873

Пројекат „Границе опипљивог“ је Еразмус+ пројекат, КА2, који финансира Европска комисија. Реализација пројекта је званично почела 1. 11. 2021. године. Трајање пројекта је 3 године.

           Главни резултати пројекта су:

 1. Приручник – Обједињене препоруке за прилагођавање сликовног дидактичког материјала за слепе.
 2. Збирка слободно доступног прилагођеног сликовног материјала за постизање циљева учења и стандарда знања за слепе и слабовиде.
 3. Упутство за употребу прилагођених сликовних дидактичких материјала и видео презентација за наставнике слепих и слабовидих.

           Корисници пројекта су: Наставници из редовних школа; Учитељи (дефектолози) деце са оштећењем вида; друге релевантне заинтересоване стране.

Пројекат „Границе опипљивог“ спроводи Конзорцијум 5 партнерских организација:

 • Центар ИРИС, Центар за едукацију, рехабилитацију, инклузију и саветовање за слепе и слабовиде, Словенија – Координатор
 • Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, Србија
 • Основна школа „Драган Ковачевић“, Србија
 • Специјална средња школа за ученике са оштећеним видом, Румунија
 • Државна основна и средња школа за образовање и рехабилитацију „Димитар Влахов“, Северна Македонија

_______________________________

Чланови пројектног тима, осморо колега и колегиница из школе, боравили су у Љубљани на међународном састанку у периоду од 6. 6. – 10. 6. 2022. Поред договора о будућим плановима на пројекту, одржане су радионице које се тичу прилагођавања сликовног материјала слепим ученицима. Све колеге су имале прилику да размене искуства и знања у овој области и да се упознају са програмима и алатима којима се користе колеге у региону.

Наша школа је носилац интелектуалног добра на пројекту и задужена је за израду: Приручника са универзалним препорукама у прилагођавању цртежа за ученике оштећеног вида. На састанку смо изложили предлог садржаја будућег приручника.

Школа је овим пројектом добила још један ZY-Fuse штампач који ће нам користити током трајања пројекта.

У Београду, 27 – 28.02.2023. године, одржан је трећи међународни састанак координатора у пројекту. Учесници састанка прво су кренули у обилазак школе, након чега је у конференцијској сали школе одржан састанак. Том приликом предствљена је штампана, радна верзија приручника – „Универзалне препоруке за прилагођавање сликовног дидактичког материјала за слепе“ на енглеском језику. Учесници састанка су се договорили о корекцијама које треба направити у приручнику и поставили рокове за финализацију приручника. Следећа тачка се односила на рељефне цртеже, које је свака организација припремила за презентацију ради дискусије. На виртуелној платформи, коју ће креирати партнери из Словеније, наћи ће се око 250 рељефних цртежа из наставног градива за основну школу.

Пројекат „СТЕАМ у средњој школи без препрека за слепе и слабовидe ученикe “ Еразмус+пројекат

КА2 пројекат са референтним бројем 2021-1-ES01-KA220-SCH-000024569 – У ТОКУ

Пројекат „ СТЕАМ у средњој школи без препрека за слепе и слабовидe ученикe “ је Еразмус+ пројекат који финансира Европска комисија. Реализација пројекта је званично почела 01. 11. 2021. године. Трајање пројекта је 2 године.

          

Главни циљ пројекта :

Пројекат се бави креирањем  радионица из области природних наука, математике и уметности  у оквиру средњег образовања које су прилагођене слепим или слабовидим ученицима.Ради се о идентификацији и развоју добрих пракси и ресурса који могу побољшати њихов приступ овим областима.

 Ученици оштећеног вида из три специјализоване школе, средњошколци из школе у ​​Бургосу, ђаци са сметњама у развоју из школе на Канарским острвима и специјализовани стручњаци из свих партнерских центара ће учествовати у пројекту.

Радионице и кооперативни рад између ученика различитих способности омогућиће центрима да се ученици различитих профила интегришу у кооперативни рад.

Пројекат „ СТЕАМ у средњој школи без препрека за слепе и слабовидe ученикe спроводи Конзорцијум 6 партнерских организација:

 • Школа „Аурелио Гомез“, Шпанија– Координатор
 • Универзитет  у Бургосу, Шпанија
 • Средња школа Тегисе, Шпанија
 • Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, Србија
 • Специјална средња школа за ученике са оштећеним видом, Румунија
 • Државна основна и средња школа за образовање и рехабилитацију „Димитар Влахов“, Северна Македонија.

У периоду од 2. 5.–6. 5. 2022. одржан је први међународни састанак пројектог тима пројекта „СТЕАМ у средњој школи без баријера за слепе и слабовиде ученике“ у Шпанији. Састанку су присуствовале директор школе Јелена Вукић, координатори пројекта Милица Цветиновић и Радмила Видовић и члан пројектог тима Тамара Степановић.

Први део састанка је одржан у Мадриду, где смо посетили школу „ONCE“ и Тифлолошки музеј.

Други део састанка је одржан у Бургосу, одакле је школа координатор. Договорени су тачни датуми даљих састанака и активности на пројекту.

Учествовали смо у радионицама на Универзитету у Бургосу. Прва радионица је одржана у лабораторији за хемију (извођење експеримената прилагођених ученицима оштећеног вида), а друга је била посвећена штампању 3д модела.

   

Први састанак размене ученика међу пројектним установама одржан је у Букурешту у периоду 17.10.-21.10.2022. године. Током наше посете ученици су се упознали са својим вршањацима из других земаља (Шпанија, Румунија, Северна Македонија). Заједно смо обишли школу домаћина и у његовој организацији обишли Музеј експеримената, Музеј природних наука „Григор Антипа“, изводили бројне експерименте из области природних наука и учествовали у разним спортским дисциплинама, где нам је пењање уз стену било најатрактивније. Завршног дана, након доделе сертификата свим учесницима, одржана је велика журка уз националну музику свих земаља учесница и послужење из румунске националне кухиње.

Током посете Букурешту одржан је други Међународни састанак координатора из свих партнерских организација. Тема састанка била је везана за досадашњи рад на пројекту, вођење документације, оцена досадашњег рада, ширење резултата пројекта, као и одређивање будућих датума за путовање ученика у Скопље и Београд.

У Скопљу је одржан трећи Међународни састанак пројектних тимова из Румуније, Северне Македоније и Србије (7.11. – 8.11.2022.). Партнере на пројекту су дочекали домаћини и директор Школе ,,Димитар Влахов“, у којој је састанак одржан. Састанак је почео са неколико поздравних речи и кратким освртом на пројекат, а настављен је кратком посетом школи и њеним објектима.

Пројектни партнери су прошли кроз дневни ред и почели представљањем пројекта и његових досадашњих активности и резултата. Партнерска организација из Румуније, направила је презентацију о  ЛТТ активностима (learning teaching training program) реализованом у октобру у Букурешту са ученицима из свих партнерских организација. Говорили смо о свим позитивним аспектима, али и о неким проблемима које можемо да променимо током мобилности са ученицима у С. Македонији и Србији. Партнери из С. Македоније и Србије представили су своје идеје за активности у оквиру ЛТТ-а планираним за мај 2023. у Скопљу и октобар 2023. у Београду. Закључили смо да је потребно направити онлајн састанак са свим партнерима, договорити укупнан број учесника како за мобилност, тако и за друга логистичка и организациона питања.

   

       

У периоду од 17 – 21.02.2023. одржан је састанак координатора у Шпанији у месту Тегизе. Током посете упознали смо се са радом колега из Тегиза, на терену, у центру за Агрикултуру. Колеге са Универзитета у Бургосу су са ученицима средње школе из Тегиза урадили експерименте. Осмишљени су и показани експерименти који се односе на очување и важност воде. Уприличена је посета градском начелнику за образовање.

У Београду, у периоду од 02.10.- 06.10.2023. године, одржао се последњи Међународни састанак Еразмус+ пројекта „СТЕАМ у средњој школи без баријера за слепе и слабовиде ученике“, који финансира Европска унија преко Шпанске агенције за интернационализацију образовања (СЕПИЕ ). Овом приликом угостили смо 45 наставвника и ученика из партнерских организација.

Током ове недеље одржали су се састанци координатора на пројекту на којима се разматрао и оценио развој пројекта, као и бројне активности које су спроведене, дисеминација резултата кроз различите медије, њихов утицај, итд.

У школи су реализоване радионице прилагођене ученицима са оштећењем вида, везаних за СТЕАМ предмете. Ученици су били подељени у три мешовите групе. Ученици без оштећења вида су покушали да неке делове радионица ураде са повезом преко очију. Сви су учествовали у радионицама за прављење биљних природних крема; сликању с мирисним бојама и прављењу обележивача за књиге (пресовањем биљака из сензорног врта школе).

Организована је посета Новом Саду, Сремским Карловцима и манастиру Крушедол. У Београду смо обишли Гардош кулу и земунски кеј, Калемегдан тврђаву и Кнез Михаилову улицу, и пловили Дунавом и видели Београд с реке.

На крају, планирана је могућност развоја новог пројекта који обезбеђује континуитет у сарадњи.

Наш пројекат “Припрема и обука наставника за образовно-васпитни рад ученика са визуелним сметњама у инклузивном образовању – ЕQUAL“ je успешно ЗАВРШЕН.

О пројекту:

Просветни преглед 17.-24.02.2022.

Дневник РТС1 06.01.2022.

Током трајања пројекта настали су следећи резултати:

 1. Приручник за предметне наставнике у инклузивном образовању који је написан на енглеском језику а касније преведен на српски, италијански, словеначки и македонски језик;
 2. Програм обуке за предметне наставнике у инклузивном образовању у трајању од 8 сати, подељен у 2 дана;
 3. Виртуелна учионица у којој су се нашли материјали из свакодневног рада са ученицима оштећеног вида из наше четири организације.

Приручник за предметне наставнике у инклузивном образовању:

Обука предметних наставника подељен у два дана:

Виртуелна учионица:

Сав материјал може се наћи на нашем вебсајту:

https://equalsims.blogspot.com/

25.11.2021. године, у свечаној сали школе „Вељко Рамадновић“ одржали смо Међународну конференцију нашег пројекта EQUAL. Гостима смо представили резултате нашег рада на пројекту. Конференцији су присуствовали представници државних управа, удружења слепих, основних школа које образују ученике са оштећеним видом и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.

У првом делу конференције, пројектни партнери су представили своје организације и како се инклузивно образовање спроводи у њиховим земљама. Специјални гост била је представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сарадница за инклузивно образовање, госпођа Љиљана Симић која је говорила о инклузивном образовању у Србији.

У другом делу конференције представили смо резултате нашег пројекта. О обуци за предметне наставнике и приручнику као практичном водичу у раду са ученицима оштећеног вида говорило се кроз резултате које смо постигли њиховом имплементацијом у редовним школама. Циљ конференције је остварен јер се препознала потреба да обука предметних наставника и приручник њима намењен постану обавезни део едукације наставника ради јачања компетенција наставника који образују ученике оштећеног вида.

Након конференције, гости су обишли нашу школу.

   

 

Трећи међународни састанак одржан је комбинованим присуством партнерских организација у Скопљу. Партнери из Словеније и Италије су присуствовали састанку виртуелно преко Zоом апликације, а пројектни тим од 6 чланова из Србије је присуствовао уживо. Састанак је организовао партнер из Македоније, у трајању од два дана, 23.- 24.09.2021. године.

Према дневном реду, македонски партнер је пожелео добродошлицу учесницима из Србије. Уследило је кратко отварање, уз музичко извођење ученика. Директор школе је одржао говор, након чега је организован обилазак школе „Димитар Влахов“. Састанак је почео представљањем и упознавањем радне агенде свим партнерима од стране домаћина.

На састанку се разговарало о постигнутим циљевима и резултатима током трајања нашег пројекта у последње две године. Осврнули смо се на два кључна резултата: Приручник и Обука предметних наставника у инклузивном образовању. Сви партнери су разговарали о предностима резултата пројекта, будућим плановима везаним за употребу приручника, и курсевима обуке.

Ширење резултата пројекта „Обука предметних наставника редовних школа у инклузивном образовању слепих и слабовидих ученика“ одржана је у две термина: 26.05. и 02.06.2021. године у трајању од укупно 8 сати. На Zоом састанку присуствовало је 66 учесника из пет редовних школа у Србији: ОШ „Бранко Радичевић“ из Београда, ОШ „Кирило Савић“ из Ивањице, ОШ „Чаки Лајош“ из Бачке Тополе, ОШ „Свети Сава“ из Бора и VII београдска гимназија из Београда.

Учесницима су презентовани следећи садржаји, први дан:

Чуло вида – како виде особе са визуелним сметњама, Карактеристике ученика оштећеног вида, Бонтон у контакту са ученицима оштећеног вида, Оријентација и кретање ученика оштећеног вида, Подучавање ученика са визуелним сметњама у инклузивном образовању, други дан:

Адаптација текста за слепе и слабовиде, Планирање и припрема ИОП-а, Доступност ИКТ-а ученицима оштећеног вида, Дидактичка помагала и специјална опрема за ученике оштећеног вида.

Састанак је протекао у доброј атмосфери. Учесници су преко евалуационог упитника позитивно оценили предаваче и садржаје, као и да ће им добијене информације допринети у побољшању рада са ученицима оштећеног вида.

Други међународни састанак одржан је виртуелно преко Zоом-a у организацији партнера из Италије, 25.03.2021. године. На састанку се разговарало о Приручнику који је намењен предметним наставницима у инклузивном образовању.

Други дан међународног састанка (12.04.2021. године) био је посвећен дискусији о Програму обуке намењеном наставницима у инклузији.

Web страница нашег пројекта креирана је фебруара 2020. године. URL адреса је: https://equalsims.blogspot.com/

Отворена је facebook страница пројекта, непосредно пре међународног састанка, у септембру 2020. године:                https://www.facebook.com/equalerasmusplus

Ванредна здравствена ситуација, COVID-19, узроковала је реорганизају рада између свих партнерских организација у пројекту. Међународни састанак је померeн на октобар месец и одиграо се виртуелно.

Прва два дана међународног пројектног састанка припремио је координатор из Србије. Циљ састанка био је усмерен ка припремама за спровођење пројектних активности; планирање целог пројекта и дискусија о пројекту (обавезе и одговорности); објашњење финансијских правила и процедура, као и размена идеја о учењу на даљину (услед ситуације Covid-19), упознавање са активностима које је предузео координатор пројекта.

Други део састанка у трајању од пет дана припремио је партнер из Словеније. Састанак је такође одржан виртуелно (MS Teams, Zoom, Skype). Скупу су присуствовала два учесника из Италије, осам из Македоније, шест из Словеније и седам учесника из Србије. Циљ састанка: Презентација „Програма транзиције“ као базе у креирању будуће обуке наставника редовних школа; Теоријска основа у остручавању наставника редовних школа у Словенији у раду са ученицима оштећеног вида по предметним областима; Упознавање нових Еразмус+ алата (Еrasmus+ Impact Tool-а); Разматрање резултата спроведене Анкета у редовним школама међу предметним наставницима који предају ученицима оштећеног вида.

Постигнут је циљ састанка: размена знања и постављање основа за реализацију обуке предметних наставника у редовним школама. Приступање креирању сопствених обука према потребама сваке партнерске организације. Усвајање нових еразмус+ алата и сажимање циљева на извођењу Обуке наставника редовних школа.

Ширење резултата овог састанка очекује се током другог полугодишта школске 2020/21. године у редовним школама.

Фондација Темпус је завршила процедуру одабира Еразмус + пројеката стратешких партнерстава за опште образовање (КА201), пријављених у оквиру конкурсног рока у 2019. години (26. март 2019. године).

Наш пројекат под називом “Припрема и обука наставника за образовно-васпитни рад ученика са визуелним сметњама у инклузивном образовању – ЕQUAL“ је одабран за финансирање од Националне Еразмус+ агенције, фондације Темпус. Дужина трајања пројекта је две године, од 24.10.2019. до 23.10.2021. године. Нови термин завршетка пројекта је 23.01.2022. године, до чега је дошло услед пандемије корона вирусом.

У пројекту придружени партнери су нам:

 1. Center IRIS- Center za izobrazevanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne из Словеније;
 2. ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE из Италије;
 3. Државно училиште за деца и млади со оштетен вид ,,Димитар Влахов“ из Северне Републике Македоније.

Циљеви нашег пројекта су:

 • Оснаживање професионалних компентенција наставника у раду са слепим и слабовидим ученицима у инклузивном образовању;
 • Подстицање социјалне инклузије ученика са визуелним оштећењем;
 • Побољшање квалитета наставе применом асистивних технологија у инклузивном образовању.

Активности током пројекта:

 • Обука предметних наставника редовних школа у инклузивном образовању;
 • Израда приручника за наставнике у инклузивном образовању као практичног водича у раду са слепим и слабовидим ученицима;
 • Размена добре праксе.

Резултати пројекта:

 • Приручник као практичан водич за наставнике у инклузивном образовању даће им информације о употреби асистивних технологија у настави са ученицима са визуелним оштећењем;
 • Програм обуке у остручавању наставника редовних школа у инклузивном образовању слепих и слабовидих ученика;
 • Интернет сајт – формиран током трајања пројекта Ерасмус+ послужиће као платформа за размену добрих искустава између наставника у инклузији у редовним школама.

Erasmus+  пројекат  КА1  2019/2020.  година

„Рукама  до светлости“

Овим пројектом је реализована пракса за ученике наше средње Правно-биротехничке школе и средње ПТТ школе од 17. новембра до 1. децембра 2019. године у Солуну. На пракси је било 12 ученика наше школе и 6 пратилаца (наставници школе). Домаћин је био Центар ИПОДОМИ, Солун, Грчка.

Циљеви ове праксе су били: оспособљавање ученика за самосталан рад, осавремењавање метода наставе, пружање што већег броја информација и искустава ученицима и проширивање њихових знања, компетенција и самопоуздања.

У оквиру праксе смо посетили Школу за слепе у Солуну где смо се упознали са организацијом и начином рада  Школе и дома. Организовано је и дружење са ученицима ове школе.

Посетили смо и обавили праксу у:

– палати правде у Солуну,

– Грчко-српској привредној комори

– регионалном центру за Централну Македонију,

– општини Неаполи Сикес (општина у Солуну),

– књиговодственој агенцији Јулија Циагоу и

– Конзулату Републике Србије у Солуну.

Током посете имали смо и времена да се упознамо са најзначајнијим знаменостима Солуна:

 • Црква светог Димитрија
 • Српско гробље из првог светског рата – Зејтинлик
 • Бела кула, симбол Солуна
 • Археолошка локација Вергина
 • Археолошки музеј у Солуну

Посетили смо и изложбу под називом „Људско тело“. Ученици су могли да виде и тактилно перципирају основне људске органе, њихов положају телу и да упореде њихову величину.

Инклузивна подршка визуелно оштећене и вишеструко ометене визуелно оштећене  деце предшколског узраста 4-6 година

                                                      

Акредитовани пројекат одобреног Еразмус+ акредитационог плана за период 2021-2027 године
Први пројекат школе као акредитоване установе у програму Еразмус+

Пројекат КА1, број 022-1-RS01-KA121-SCH-000065022, отпочео је са реализацијом 01. јуна 2022.
године и траје до 31. августа 2023. године.

Циљ акредитационог плана је професионално остручавање запослених и подизање капацитета
школе, односно ресурсног центра, за пружање савремених стручних подршки, како ученицима
школе, тако и ученицима са сметњама вида и додатним сметњама у систему инклузивног
образовања.

Обучавали смо се у Загребу/Хрватска, у Дневном центру за рехабилитацију дјеце и младежи
„Мали дом – Загреб“, током септембра и октобра месеца 2022. године.

У првој години реализације акредитационог плана девет дефектолога школе (осам наставника и
васпитача и директорка школе), присуствовали су обукама на теме:
– Процена функционалног вида и
– Едукација ученика с оштећењем вида и додатним тешкоћама или глувослепих ученика
(Perkins Sylabus by Perkins International)

Овом обуком:
– Проширен је тим дефектолога који ће радити базичну процену функционалног вида
– Дефектолози ће боље разумети разноврсност ученика са оштећењем вида, као
разноврсност вишеструко визуелно ометене деце/ ученика који додатно имају оштећење
слуха (MDVI/DB)
– Упознате су стратегије за успостављање и неговање партнерског односа са породицом
ученика
– Упознате су стратегије за побољшање комуникације и језичких вештина са ученицима са
вишеструким сметњама и оштећењем вида тј. вида и слуха.
– Дефектолози ће структурисати процену способности ученика са вишеструким сметњама и
сметњама вида тј. глувослепих ученика зарад стварања основе за планирање
индивидуалних програма, укључивања породице у планирање усмерено на појединца,
одабира стратегија учења, постављања и развоја смисленог курикулума.

Активности школе, као акредитоване организације, након реализованих обука у оквиру Еразмус+ програма

Школа за ученике оштећеног вида ’’Вељко Рамадановић’’, Београд, једна је од првих пет  акредитованих установа у програму Еразмус+ , за период 2021-2027 године.

Кроз Еразмус+ програме Европска Унија подржава осавремењавање и развој образовања и васпитања у Србији у складу са европским принципима.

Након реализованих обука:

 • Повећавамо обим реализованих процена функционалног вида за децу у раном узрасту (од 0 до 6 година), за ученике наше школе и ученике оштећеног вида у редовним школама.
 • Захваљујући средствима пројекта у могућности смо да набавимо додатне инструменте за процену функционалног вида, што директно омогућава повећан обим реализованих процена.
 • Стечена знања делимо са колегама на састанцима наставничког већа, педагошког колегијума и другим стручним телима школе.
 • Протоколом о сарадњи школе ’’Вељко Рамадановић’’ са школама за образовање ученика са сметњама слуха и интелектуалним сметњама, пружаћемо стручну саветодавну помоћ тифлолога за свако дете/ученика са оштећењем слуха и вида, вршећи процене функционалног вида и снабдевајући тифлолошким средствима и помагалима ради успешног праћења школског програма.
 • Сарадњу са родитељима унапређујемо кроз радионице сензибилизације, чиме ојачавамо њихове родитељске компетенције.
 • Заједно са родитељима планирамо будућност детета/ученика у дефинисању потреба за подршкама у свакој животној фази, а током школовања са нагласком на преласке у наредни образовни циклус.
 • Тифлолози структуришу процену способности ученика са оштећењем вида и додатним сметњама, глувослепих ученика, на основу које се креира индивидуални образовни програм (ИОП 2).

Са наредним планираним обукама у оквиру одобреног Еразмус акредитационог плана, бићемо у могућности да знатно проширимо врсту и обим специјализованих тифлолошких подршки.

Пројекат „Границе опипљивог“ Еразмус+ пројекат – У ТОКУ

КА2 пројекат са референтним бројем 2021-1-SI01-KA220-SCH-000027873

Пројекат „Границе опипљивог“ је Еразмус+ пројекат, КА2, који финансира Европска комисија. Реализација пројекта је званично почела 1. 11. 2021. године. Трајање пројекта је 3 године.

           Главни резултати пројекта су:

 1. Приручник – Обједињене препоруке за прилагођавање сликовног дидактичког материјала за слепе.
 2. Збирка слободно доступног прилагођеног сликовног материјала за постизање циљева учења и стандарда знања за слепе и слабовиде.
 3. Упутство за употребу прилагођених сликовних дидактичких материјала и видео презентација за наставнике слепих и слабовидих.

           Корисници пројекта су: Наставници из редовних школа; Учитељи (дефектолози) деце са оштећењем вида; друге релевантне заинтересоване стране.

Пројекат „Границе опипљивог“ спроводи Конзорцијум 5 партнерских организација:

 • Центар ИРИС, Центар за едукацију, рехабилитацију, инклузију и саветовање за слепе и слабовиде, Словенија – Координатор
 • Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, Србија
 • Основна школа „Драган Ковачевић“, Србија
 • Специјална средња школа за ученике са оштећеним видом, Румунија
 • Државна основна и средња школа за образовање и рехабилитацију „Димитар Влахов“, Северна Македонија

_______________________________

Чланови пројектног тима, осморо колега и колегиница из школе, боравили су у Љубљани на међународном састанку у периоду од 6. 6. – 10. 6. 2022. Поред договора о будућим плановима на пројекту, одржане су радионице које се тичу прилагођавања сликовног материјала слепим ученицима. Све колеге су имале прилику да размене искуства и знања у овој области и да се упознају са програмима и алатима којима се користе колеге у региону.

Наша школа је носилац интелектуалног добра на пројекту и задужена је за израду: Приручника са универзалним препорукама у прилагођавању цртежа за ученике оштећеног вида. На састанку смо изложили предлог садржаја будућег приручника.

Школа је овим пројектом добила још један ZY-Fuse штампач који ће нам користити током трајања пројекта.

У Београду, 27 – 28.02.2023. године, одржан је трећи међународни састанак координатора у пројекту. Учесници састанка прво су кренули у обилазак школе, након чега је у конференцијској сали школе одржан састанак. Том приликом предствљена је штампана, радна верзија приручника – „Универзалне препоруке за прилагођавање сликовног дидактичког материјала за слепе“ на енглеском језику. Учесници састанка су се договорили о корекцијама које треба направити у приручнику и поставили рокове за финализацију приручника. Следећа тачка се односила на рељефне цртеже, које је свака организација припремила за презентацију ради дискусије. На виртуелној платформи, коју ће креирати партнери из Словеније, наћи ће се око 250 рељефних цртежа из наставног градива за основну школу.

Пројекат „СТЕАМ у средњој школи без препрека за слепе и слабовидe ученикe “ Еразмус+пројекат

КА2 пројекат са референтним бројем 2021-1-ES01-KA220-SCH-000024569 – У ТОКУ

Пројекат „ СТЕАМ у средњој школи без препрека за слепе и слабовидe ученикe “ је Еразмус+ пројекат који финансира Европска комисија. Реализација пројекта је званично почела 01. 11. 2021. године. Трајање пројекта је 2 године.

          

Главни циљ пројекта :

Пројекат се бави креирањем  радионица из области природних наука, математике и уметности  у оквиру средњег образовања које су прилагођене слепим или слабовидим ученицима.Ради се о идентификацији и развоју добрих пракси и ресурса који могу побољшати њихов приступ овим областима.

 Ученици оштећеног вида из три специјализоване школе, средњошколци из школе у ​​Бургосу, ђаци са сметњама у развоју из школе на Канарским острвима и специјализовани стручњаци из свих партнерских центара ће учествовати у пројекту.

Радионице и кооперативни рад између ученика различитих способности омогућиће центрима да се ученици различитих профила интегришу у кооперативни рад.

Пројекат „ СТЕАМ у средњој школи без препрека за слепе и слабовидe ученикe спроводи Конзорцијум 6 партнерских организација:

 • Школа „Аурелио Гомез“, Шпанија– Координатор
 • Универзитет  у Бургосу, Шпанија
 • Средња школа Тегисе, Шпанија
 • Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, Србија
 • Специјална средња школа за ученике са оштећеним видом, Румунија
 • Државна основна и средња школа за образовање и рехабилитацију „Димитар Влахов“, Северна Македонија.

У периоду од 2. 5.–6. 5. 2022. одржан је први међународни састанак пројектог тима пројекта „СТЕАМ у средњој школи без баријера за слепе и слабовиде ученике“ у Шпанији. Састанку су присуствовале директор школе Јелена Вукић, координатори пројекта Милица Цветиновић и Радмила Видовић и члан пројектог тима Тамара Степановић.

Први део састанка је одржан у Мадриду, где смо посетили школу „ONCE“ и Тифлолошки музеј.

Други део састанка је одржан у Бургосу, одакле је школа координатор. Договорени су тачни датуми даљих састанака и активности на пројекту.

Учествовали смо у радионицама на Универзитету у Бургосу. Прва радионица је одржана у лабораторији за хемију (извођење експеримената прилагођених ученицима оштећеног вида), а друга је била посвећена штампању 3д модела.

   

Први састанак размене ученика међу пројектним установама одржан је у Букурешту у периоду 17.10.-21.10.2022. године. Током наше посете ученици су се упознали са својим вршањацима из других земаља (Шпанија, Румунија, Северна Македонија). Заједно смо обишли школу домаћина и у његовој организацији обишли Музеј експеримената, Музеј природних наука „Григор Антипа“, изводили бројне експерименте из области природних наука и учествовали у разним спортским дисциплинама, где нам је пењање уз стену било најатрактивније. Завршног дана, након доделе сертификата свим учесницима, одржана је велика журка уз националну музику свих земаља учесница и послужење из румунске националне кухиње.

Током посете Букурешту одржан је други Међународни састанак координатора из свих партнерских организација. Тема састанка била је везана за досадашњи рад на пројекту, вођење документације, оцена досадашњег рада, ширење резултата пројекта, као и одређивање будућих датума за путовање ученика у Скопље и Београд.

У Скопљу је одржан трећи Међународни састанак пројектних тимова из Румуније, Северне Македоније и Србије (7.11. – 8.11.2022.). Партнере на пројекту су дочекали домаћини и директор Школе ,,Димитар Влахов“, у којој је састанак одржан. Састанак је почео са неколико поздравних речи и кратким освртом на пројекат, а настављен је кратком посетом школи и њеним објектима.

Пројектни партнери су прошли кроз дневни ред и почели представљањем пројекта и његових досадашњих активности и резултата. Партнерска организација из Румуније, направила је презентацију о  ЛТТ активностима (learning teaching training program) реализованом у октобру у Букурешту са ученицима из свих партнерских организација. Говорили смо о свим позитивним аспектима, али и о неким проблемима које можемо да променимо током мобилности са ученицима у С. Македонији и Србији. Партнери из С. Македоније и Србије представили су своје идеје за активности у оквиру ЛТТ-а планираним за мај 2023. у Скопљу и октобар 2023. у Београду. Закључили смо да је потребно направити онлајн састанак са свим партнерима, договорити укупнан број учесника како за мобилност, тако и за друга логистичка и организациона питања.

   

       

У периоду од 17 – 21.02.2023. одржан је састанак координатора у Шпанији у месту Тегизе. Током посете упознали смо се са радом колега из Тегиза, на терену, у центру за Агрикултуру. Колеге са Универзитета у Бургосу су са ученицима средње школе из Тегиза урадили експерименте. Осмишљени су и показани експерименти који се односе на очување и важност воде. Уприличена је посета градском начелнику за образовање.

Наш пројекат “Припрема и обука наставника за образовно-васпитни рад ученика са визуелним сметњама у инклузивном образовању – ЕQUAL“ je успешно ЗАВРШЕН.

О пројекту:

Просветни преглед 17.-24.02.2022.

Дневник РТС1 06.01.2022.

Током трајања пројекта настали су следећи резултати:

 1. Приручник за предметне наставнике у инклузивном образовању који је написан на енглеском језику а касније преведен на српски, италијански, словеначки и македонски језик;
 2. Програм обуке за предметне наставнике у инклузивном образовању у трајању од 8 сати, подељен у 2 дана;
 3. Виртуелна учионица у којој су се нашли материјали из свакодневног рада са ученицима оштећеног вида из наше четири организације.

Приручник за предметне наставнике у инклузивном образовању:

Обука предметних наставника подељен у два дана:

Виртуелна учионица:

Сав материјал може се наћи на нашем вебсајту:

https://equalsims.blogspot.com/

25.11.2021. године, у свечаној сали школе „Вељко Рамадновић“ одржали смо Међународну конференцију нашег пројекта EQUAL. Гостима смо представили резултате нашег рада на пројекту. Конференцији су присуствовали представници државних управа, удружења слепих, основних школа које образују ученике са оштећеним видом и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.

У првом делу конференције, пројектни партнери су представили своје организације и како се инклузивно образовање спроводи у њиховим земљама. Специјални гост била је представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја, сарадница за инклузивно образовање, госпођа Љиљана Симић која је говорила о инклузивном образовању у Србији.

У другом делу конференције представили смо резултате нашег пројекта. О обуци за предметне наставнике и приручнику као практичном водичу у раду са ученицима оштећеног вида говорило се кроз резултате које смо постигли њиховом имплементацијом у редовним школама. Циљ конференције је остварен јер се препознала потреба да обука предметних наставника и приручник њима намењен постану обавезни део едукације наставника ради јачања компетенција наставника који образују ученике оштећеног вида.

Након конференције, гости су обишли нашу школу.

   

 

Трећи међународни састанак одржан је комбинованим присуством партнерских организација у Скопљу. Партнери из Словеније и Италије су присуствовали састанку виртуелно преко Zоом апликације, а пројектни тим од 6 чланова из Србије је присуствовао уживо. Састанак је организовао партнер из Македоније, у трајању од два дана, 23.- 24.09.2021. године.

Према дневном реду, македонски партнер је пожелео добродошлицу учесницима из Србије. Уследило је кратко отварање, уз музичко извођење ученика. Директор школе је одржао говор, након чега је организован обилазак школе „Димитар Влахов“. Састанак је почео представљањем и упознавањем радне агенде свим партнерима од стране домаћина.

На састанку се разговарало о постигнутим циљевима и резултатима током трајања нашег пројекта у последње две године. Осврнули смо се на два кључна резултата: Приручник и Обука предметних наставника у инклузивном образовању. Сви партнери су разговарали о предностима резултата пројекта, будућим плановима везаним за употребу приручника, и курсевима обуке.

Ширење резултата пројекта „Обука предметних наставника редовних школа у инклузивном образовању слепих и слабовидих ученика“ одржана је у две термина: 26.05. и 02.06.2021. године у трајању од укупно 8 сати. На Zоом састанку присуствовало је 66 учесника из пет редовних школа у Србији: ОШ „Бранко Радичевић“ из Београда, ОШ „Кирило Савић“ из Ивањице, ОШ „Чаки Лајош“ из Бачке Тополе, ОШ „Свети Сава“ из Бора и VII београдска гимназија из Београда.

Учесницима су презентовани следећи садржаји, први дан:

Чуло вида – како виде особе са визуелним сметњама, Карактеристике ученика оштећеног вида, Бонтон у контакту са ученицима оштећеног вида, Оријентација и кретање ученика оштећеног вида, Подучавање ученика са визуелним сметњама у инклузивном образовању, други дан:

Адаптација текста за слепе и слабовиде, Планирање и припрема ИОП-а, Доступност ИКТ-а ученицима оштећеног вида, Дидактичка помагала и специјална опрема за ученике оштећеног вида.

Састанак је протекао у доброј атмосфери. Учесници су преко евалуационог упитника позитивно оценили предаваче и садржаје, као и да ће им добијене информације допринети у побољшању рада са ученицима оштећеног вида.

Други међународни састанак одржан је виртуелно преко Zоом-a у организацији партнера из Италије, 25.03.2021. године. На састанку се разговарало о Приручнику који је намењен предметним наставницима у инклузивном образовању.

Други дан међународног састанка (12.04.2021. године) био је посвећен дискусији о Програму обуке намењеном наставницима у инклузији.

Web страница нашег пројекта креирана је фебруара 2020. године. URL адреса је: https://equalsims.blogspot.com/

Отворена је facebook страница пројекта, непосредно пре међународног састанка, у септембру 2020. године:                https://www.facebook.com/equalerasmusplus

Ванредна здравствена ситуација, COVID-19, узроковала је реорганизају рада између свих партнерских организација у пројекту. Међународни састанак је померeн на октобар месец и одиграо се виртуелно.

Прва два дана међународног пројектног састанка припремио је координатор из Србије. Циљ састанка био је усмерен ка припремама за спровођење пројектних активности; планирање целог пројекта и дискусија о пројекту (обавезе и одговорности); објашњење финансијских правила и процедура, као и размена идеја о учењу на даљину (услед ситуације Covid-19), упознавање са активностима које је предузео координатор пројекта.

Други део састанка у трајању од пет дана припремио је партнер из Словеније. Састанак је такође одржан виртуелно (MS Teams, Zoom, Skype). Скупу су присуствовала два учесника из Италије, осам из Македоније, шест из Словеније и седам учесника из Србије. Циљ састанка: Презентација „Програма транзиције“ као базе у креирању будуће обуке наставника редовних школа; Теоријска основа у остручавању наставника редовних школа у Словенији у раду са ученицима оштећеног вида по предметним областима; Упознавање нових Еразмус+ алата (Еrasmus+ Impact Tool-а); Разматрање резултата спроведене Анкета у редовним школама међу предметним наставницима који предају ученицима оштећеног вида.

Постигнут је циљ састанка: размена знања и постављање основа за реализацију обуке предметних наставника у редовним школама. Приступање креирању сопствених обука према потребама сваке партнерске организације. Усвајање нових еразмус+ алата и сажимање циљева на извођењу Обуке наставника редовних школа.

Ширење резултата овог састанка очекује се током другог полугодишта школске 2020/21. године у редовним школама.

Фондација Темпус је завршила процедуру одабира Еразмус + пројеката стратешких партнерстава за опште образовање (КА201), пријављених у оквиру конкурсног рока у 2019. години (26. март 2019. године).

Наш пројекат под називом “Припрема и обука наставника за образовно-васпитни рад ученика са визуелним сметњама у инклузивном образовању – ЕQUAL“ је одабран за финансирање од Националне Еразмус+ агенције, фондације Темпус. Дужина трајања пројекта је две године, од 24.10.2019. до 23.10.2021. године. Нови термин завршетка пројекта је 23.01.2022. године, до чега је дошло услед пандемије корона вирусом.

У пројекту придружени партнери су нам:

 1. Center IRIS- Center za izobrazevanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne из Словеније;
 2. ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE из Италије;
 3. Државно училиште за деца и млади со оштетен вид ,,Димитар Влахов“ из Северне Републике Македоније.

Циљеви нашег пројекта су:

 • Оснаживање професионалних компентенција наставника у раду са слепим и слабовидим ученицима у инклузивном образовању;
 • Подстицање социјалне инклузије ученика са визуелним оштећењем;
 • Побољшање квалитета наставе применом асистивних технологија у инклузивном образовању.

Активности током пројекта:

 • Обука предметних наставника редовних школа у инклузивном образовању;
 • Израда приручника за наставнике у инклузивном образовању као практичног водича у раду са слепим и слабовидим ученицима;
 • Размена добре праксе.

Резултати пројекта:

 • Приручник као практичан водич за наставнике у инклузивном образовању даће им информације о употреби асистивних технологија у настави са ученицима са визуелним оштећењем;
 • Програм обуке у остручавању наставника редовних школа у инклузивном образовању слепих и слабовидих ученика;
 • Интернет сајт – формиран током трајања пројекта Ерасмус+ послужиће као платформа за размену добрих искустава између наставника у инклузији у редовним школама.

Erasmus+  пројекат  КА1  2019/2020.  година

„Рукама  до светлости“

Овим пројектом је реализована пракса за ученике наше средње Правно-биротехничке школе и средње ПТТ школе од 17. новембра до 1. децембра 2019. године у Солуну. На пракси је било 12 ученика наше школе и 6 пратилаца (наставници школе). Домаћин је био Центар ИПОДОМИ, Солун, Грчка.

Циљеви ове праксе су били: оспособљавање ученика за самосталан рад, осавремењавање метода наставе, пружање што већег броја информација и искустава ученицима и проширивање њихових знања, компетенција и самопоуздања.

У оквиру праксе смо посетили Школу за слепе у Солуну где смо се упознали са организацијом и начином рада  Школе и дома. Организовано је и дружење са ученицима ове школе.

Посетили смо и обавили праксу у:

– палати правде у Солуну,

– Грчко-српској привредној комори

– регионалном центру за Централну Македонију,

– општини Неаполи Сикес (општина у Солуну),

– књиговодственој агенцији Јулија Циагоу и

– Конзулату Републике Србије у Солуну.

Током посете имали смо и времена да се упознамо са најзначајнијим знаменостима Солуна:

 • Црква светог Димитрија
 • Српско гробље из првог светског рата – Зејтинлик
 • Бела кула, симбол Солуна
 • Археолошка локација Вергина
 • Археолошки музеј у Солуну

Посетили смо и изложбу под називом „Људско тело“. Ученици су могли да виде и тактилно перципирају основне људске органе, њихов положају телу и да упореде њихову величину.

2017/2018. godine

Erasmus+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:

– образовање

– млади

– спорт

Нашој школи је у оквиру Erasmus+  програма одобрен пројекат „Инклузивна подршка визуелно оштећене и вишеструко ометене визуелно оштећене  деце предшколског узраста 4-6 година“

Партнер нам је био Center IRIS (Центар за едукацију, рехабилитацију, инклузију и саветовање за слепе и слабовиде) из Љубљане, Словенија.

Пет тифлолога, чланова тима ране интервенције наше школе, је у оквиру пројекта посетило Center IRIS  од 16. до 20. априла 2018. године.

Циљ наше посете је био да посматрајући добру праксу инклузивне подршке ВО и ВОВО деци која се налазе у редовним вртићима у Словенији, а коју пружају наши домаћини и размењујући искуства са њима, повећамо наша знања и компетенције у пружању инклузивне подршке ВО и ВОВО деци у вртићима у Србији; да то искуство поделимо са нашим колегама из школе, васпитачима у редовним вртићима, интерресорним комисијама.

Програм посете

Састанак са стручним тимом  ПУ Чукарица

Дана 27.04.2018. у Управи ПУ Чукарица, одржан је иницијални састанак представника ПУ Чукарица (Валентина Живојиновић- помоћник директора, Ивона Шујак – дефектолог и Ана Хаџић – логопед) и представника школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ (Зорица Владисављевић и Данијела Петковић – тифлолози у раној интервенцији).

Тема састанка је била планирање сарадње наших установа по питању обезбеђивања инклузивне подршке ВО/ВОВО деци у редовним и развојним предшколским групама.