Direktor:

Jelena Vukić
tel.: 011 2198-611

Šef računovodstva:

Vesna Petrović
tel.: 011 2616-948

Sekretar:

Biljana Šaponjić
tel.: 011 2195-263

Socijalni radnik:

Gordana Filipović Šiljković
tel.: 011 2611-525

Psiholog:

Snežana Pejakov
tel.: 011 2611-525

Centrala

tel.: 011 2197-321

Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“

Cara Dušana 143, 11080 Zemun