Директор:

Јелена Вукић
тел.: 011 2198-611

Шеф рачуноводства:

Весна Петровић
тел.: 011 2616-948

Секретар:

Биљана Шапоњић
тел.: 011 2195-263

Социјални радник:

Гордана Филиповић Шиљковић
тел.: 011 2611-525

Психолог:

Снежана Пејаков
тел.: 011 2611-525

Централа

тел.: 011 2197-321

Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“

Цара Душана 143, 11080 Земун

тел. 011 2195-263