Poštovani prijatelji Škole za učenike oštećenog vida ,,Veljko Ramadanović”,
Mi u školi verujemo, da je znanje najmoćnije kada ga delimo sa drugima.

Kao deo našeg stalnog nastojanja da učenicima škole pružimo rastući broj informacija o školskoj organizaciji, aktivnostima resursnog centra škole i učešću škole u novim projektima odlučili smo da uvedemo novu poboljšanu internet prezentaciju škole: http://skolaveljkoramadanovic.edu.rs

Naš novi sajt je reorganizovan i koristiće povratne informacije ljudi koji ga najviše koriste, a sve u cilju što lakšeg pristupa resursima na internet mreži i pronalaženje informacija koje tražite o našem radu u školi.