Логопедски рад у школи укључује децу са говорно-језичким и комуникативним тешкоћама на предшколском и основношколском узрасту. Одвија се кроз индивидуални и групни третман и има за циљ да развије говорне вештине које омогућавају функционално и несметано вербално комуницирање. Обзиром на значај вида за развој говора, код слепе и слабовиде деце постоји ризик од појаве говорно језичких неправилности, што захтева превентивни рад на раном узрасту.

Логопедски рад обухвата:

  • утврђивање говорно-језичког статуса ученика
  • превенцију појаве говорно-језичких поремећаја
  • развијање говорно – језичких способности
  • отклањање говорних поремећаја који представљају сметњу успешној говорној комуникацији
  • отклањање тешкоћа у читању и писању на Брајевом писму и црном тиску
  • подизање квалитета вербалног изражавања ученика
  • сарадњу са наставницима, васпитачима и стручним сарадницима
  • сарадњу са породицом детета.