1

Olivera Novaković

Razredna nastava

2

Bojana Panovski

Razredna nastava

3

Slobodan Banković

Razredna nastava

4

Gordana Radovanović

Razredna nastava

5

Jasmina Minić

Razredna nastava

6

Maja Kokić

Razredna nastava

7

Danijela Kostić

Razredna nastava

8

Ljiljana Sekulić

Razredna nastava

9

Violeta Filipović

Kućna nastava

10

Jelena Korolija

Srpski jezik i književnost

11

Srećko Đurić

Srpski jezik i književnost

12

Jelena Arnautović

Ruski jezik

13

Gordana Videnović

Engleski jezik
Osnovi retorike i besedništva

14

Anđelka Bajić

Engleski jezik
Latinski jezik
Stenografija

15

Likovna kultura
Domaćinstvo

16

Dragan Videnović

Muzička kultura
Izborni hor i orkestar
Pecypcni centar

17

Miodrag Janković

Istorija
Osnovi društvenih disciplina

18

Jasna Tomić

Geografija

19

Goran Stojanović

Fizika
Osnovi prirodnih disciplina
Informatika i računarstvo

20

Ivančica Belić

Matematika

21

Milica Cvetinović

Matematika
Informatika i računarstvo

22

Gordana Drmić Glišić

Biologija

23

Ivana Zlatković

Hemija

24

Dragana Ivić

Osnovi trgovine
Skladišno i transportno poslovanje
Praktična nastava
Pomoćnik direktora za nastavu

25

Ljiljana Kostić

Poznavanje robe
Praktična nastava
Tehnika pakovanja

26

Marija Milošević

Tehničko i informatičko obrazovanje
Osnove tehnike rada sa praksom

27

Nina Bodrožić

Poštanska mreža
Poštanske usluge
Telekomunikacione usluge
Poštanska tehnika i prerada pošiljaka
Praktična nastava

28

Branislava Garunović

Fizičko vaspitanje
Izabrani sport

29

Nikola Stekić

Fizičko vaspitanje

30

Jovan Blečić

Logika
Ustav i pravo građana
Filozofija
Državno uređenje
Sociologija
Vaspitač

31

Dragana Nikolić

Psihologija
Saobraćajna psihologija
Vaspitač

32

Valentina Janjuz

Osnovi prava
Poslovna i službena korespodencija
Osnovi upravnog postupka
Osnovi radnog prava
Osnovi matične evidencije
Birotehnika
Sekretarsko poslovanje

33

Tijana Mirković

Finansijsko poslovanje
Bnkarsko poslovanje
Računovodstvo
Marketing
Osnovi ekonomije
Statistika

34

Gordana Čukvas

Građansko vaspitanje
Fizičko vaspitanje
Opismenjavanje na Brajevom pismu

35

Nevenka Filipović

Veronauka

36

Svetlana Vučković

Orijentacija i kretanje

37

Branko Čakarević

Osnove tehnike rada sa praksom

38

Snežana Antonović

Logopedske vežbe

39

Ljiljana Mitrović Aranđelović

Psihomotorna reedukacija

40

Radmila Vidović

Tiflolog tiflotehničar

41

Snežana Pejakov

Psiholog

42

Gordana Filipović Šiljković

Socijalni radnik

43

Jovana Đorđević

Bibliotekar

44

Dragiša Kovačević

Nastavnik u Resursnom centru

45

Dalibor Šipka

Tiflolog u Resursnom centru

46

Snežana Likar

Predškolsko i pripremno-predškolsko

47

Dubravka Gajević

Senzomotorni terapeut
Vizuelni trener

48

Ana Joksimović

Pomoćnik direktora u Domu
Vaspitač

49

Tatjana Medved

Praktična nastava
VOVO učenici

50

Irena Vuković

Vaspitač

51

Mira Lazić

Vaspitač

52

Zorica Vladisavljević

Vaspitač

53

Slavica Ćirić

Vaspitač

54

Diana Jovović

Vaspitač

55

Tatjana Cvetković

Vaspitač

56

Danijela Petković

Vaspitač

57

Tatjana Vasin

Vaspitač

58

Miodrag Slavnić

Vaspitač

59

Ivan Mikić

Vaspitač

60

Dejan Nikolić

Vaspitač

61

Marija Vranić

Vaspitač

62

Maja Remer

Vaspitač

63

Slavica Labović

Vaspitač

64

Radmila Ćulibrk Radisavljević

Vaspitač