Dokumenta za upis u prvi razred:

– Prijava za upis;

– Mišljenje interresorne komisije za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške (u skladu sa trenutnim stanjem i skorim vanrednim okolnostima dovoljna je i potvrda da su roditelji predali za mišljenje IRK);

– Potvrda lekara o zdravstvenom stanju deteta (nalaz očnog lekara sa preporukom koje pismo da dete koristi-Brajevo ili ne);

– Jedna fotografija.

Dokumenta za upis u srednju školu:

– lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova za upis u srednju školu (nalaz očnog lekara sa preporukom koje pismo da dete koristi-Brajevo ili ne);

– originalno uverenje o položenom završnom ispitu;

– prijava za upis za učenike srednje škole (PU-obrazac);

– originalno svedočanstvo o završenoj školi;

– jedna fotografija;

– mišljenje interresorne komisije za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške (u skladu sa trenutnim stanjem i skorim vanrednim okolnostima dovoljna je i potvrda da su roditelji predali za mišljenje IRK);

– dokaz da su roditelji ušli u proceduru rešavanja pitanja plaćanja smeštaja i ishrane u Domu pri školi (ako je učenik/ca zainteresovan/a za smeštaj u Dom);

– učenici Medicinske škole donose potvrdu da su upisani u prvi razred Medicinske škole (ako je učenik/ca zainteresovan/a za smeštaj u Dom).

UPIS U ŠKOLU SA DOMOM UČENIKA OTVOREN JE TOKOM CELE ŠKOLSKE GODINE. DOBRODOŠLI. 🙂