U Dom učenika primaju se deca predškolskog odeljenja i upisani učenici u školu „Veljko Ramadanović“ u Zemunu, čije mesto prebivališta nije na teritoriji Beograda. Na preostala mesta mogu konkurisati učenici oštećenog vida koji su upisani u medicinsku školu „Beograd“.