Zadaci plansko – istraživačkog odeljenja su:

  • praćenje razvoja nastavnih sredstava i učila (redovnih i posebnih) prema potrebama dece i učenika oštećenog vida
  • planiranje tiflodidaktičke adaptacije redovnih nastavnih sredstava i učila i izrada posebnih nastavnih sredstava i učila prema potrebama dece i učenika oštećenog vida
  • proizvodnja tiflodidaktičkih adaptiranih sredstava i učila, proizvodnja posebnih nastavnih sredstava i učila i evaluacija predloženih nastavnih sredstava i učila prema potrebama dece i učenika oštećenog vida

Planiranje aktivnosti vrši se u zavisnosti od potreba nastavnog osoblja škole i škola koje realizuju inkluzivno obrazovanje.

U kabinetu za tiflotehniku se adaptiraju i izrađuju razna nastavna sredstva i pomagala:

  • atlasi, albumi i zbirke crteža
  • fizičke i političke geografske karte
  • nastavna sredstva i pribor
  • društvene igre za slepe i slabovide