Školu za učenike sa oštećenim vidom „Veljko Ramadanović“ posetili su suosnivači firme „Anoris Technology“ radi prezentovanja i testiranja svog inovativnog pomagala „Pametne rukavice za slepe Anora“. Rukavicu su testirali učenici škole koji pohađaju nastavu samostalnig kretanja i orijentacije uz prisustvo predstavnika „FASPER“ fakulteta.

Rukavica je prvo testirana u spoljašnjem prostoru na poligonu za samostalno kretanje, dvorištu i ulicama u neposrednoj okolini škole. Testiranjem se ustanovilo da se rukavica može koristiti za registrovanje prepreka u gornjem delu tela i da se uz nju mora obavezno koristiti beli štap. Pogodna je za praćenje visokih orijentira, registrovanje praznih prostora, otvorenih vrata na objektima. Korisnik može da bira razdaljinu između 0,5 i 3 metra na kojoj želi da se informiše o preprekama ili prati orijentire ako odluči tako da je koristi. Komande su na rukavici jednostavne za rukovanje. Velika inovacija za kretanje naših učenika bio je „Panik taster“ koji obaveštava blisku osobu o lokaciji slepog lica na mobilnom telefonu gde se nalazi prilikom situacije dezorjentacije i gubljenja. Pored lokacije rukavica pruža detaljnu informaciju o putanji koju trebamo koristiti da bi pronašli slepu osobu. Panik taster je izazvao veliko oduševljenje naših učenika jer strah od gubljenja je glavni faktor demoralisanja za samostalno kretanje i orijentisanje po raznim lokacijama u gradu.

U unutrašnjem prostoru rukavica može da se koristi za registrovanje izvora svetla, registrovanje otvorenih vrata, prozora, hindranata, požarnih aparata, stubova i drugih prepreka.

Rukavica pokriva i usluge iz oblasti samoposluživanja kao što je detekcija novčanih apoena kako dinarskih (prvi put u našoj zemlji)  tako i stranih valuta, detekcije boja  izvora svetla.

Učenici su sa našim gostima uživali i poželeli da se još druže sa ovim mladim inovatorima na nekom od budućih susreta.