Od školske 2014.-2015. u našoj školi se uvodi obrazovni profil Tehničar PTT saobraćaja. Rad sa učenicima je individualizovan, koriste se savremene tehnologije i kabineti su opremljeni po principu jedan učenik – jedan računar. Svi računari imaju govorni izlaz anReader i internet konekciju. U školi se izrađuju i specijalizovano prilagođena tiflo didaktička nastavna sredstva, koja su potrebna u nastavi stručnih predmeta (šeme, crteži, modeli…) za slabovide i slepe učenike. Praktična nastava se organizuje u jedinicama PTT mreže. Kada završe ovaj obrazovni profil učenici imaju prohodnost na tehničkim i drugim fakultetima i mogu da studiraju na budžetu. Tehničar PTT saobraćaja je obučen da:

• Uspešno obavlja poslovnu komunikaciju sa korisnicima usluga na srpskom, engleskom i još jednom stranom jeziku koji samostalno odabira (ruski, francuski ili nemački)
• Vrši poslove prijema poštanskih pošiljaka i paketa na šalteru
• Koristi PostNet sistem u svim fazama gde se primenjuje
• Vrši prodaju poštanskih vrednosnica i komisione robe
• Vrši poslove uplate i isplate po uputničkom i platnom prometu i štednim ulozima
• Obavlja sve poslove vezane za uplate i isplate po platnom prometu, uputničkim, tekućim, žiro i štednim (dinarskim i deviznim) računima Poštanske štedionice
• Vrši poslove prijema, otpravljanja, preuzimanja, dostave i isporuke telegrama
• Uspostavlja telefonske razgovore i vrši druge poslove telefoniste u telefonskoj govornici
• Obavlja poslove prerade poštanskih pošiljaka
• Obavlja poslove kartovanja, predaje i preuzimanja zaključaka
• Vrši poslove isporuke pošiljaka na šalteru
• Obavlja naknadne poslove u vezi sa primljenim pošiljkama
• Rešavanje reklamacija i potražnica
• Vodi evidencije i zapisnike predviđene pravilnicima i uputstvima
• Obavlja poslove poslovne korespondencije
• Obavlja administrativne, statističke i evidentičarske poslove za potrebe jedinice poštanske mreže
• Koristi savremene računarske programe za vođenje poslovne korespondencije i statistike, prikupljanje, obradu, prezentovanje i čuvanje podataka, kao i da koristi različite servise računarske mreže.