Štamparija je najveći deo Resursnog centra i opremljena je najsavremenijim računarima. Poseduje Brajeve štampače, kolor i crno bele štampače i kopir aparate, mašinu za plastifikaciju i mašine za povezivanje štampanih materijala. Sve što se odštampa namenjeno je našim učenicima i učenicima u inkluzivnom obrazovanju.

Štampa se:

  • knjige i časopisi na Brajevom pismu
  • časopisi na uvećanom crnom tisku
  • nastavni materijali na Brajevom pismu i uvećanom crnom tisku
  • testovi znanja na Brajevom pismu i uvećanom crnom tisku
  • informativni materijali (brošure, leci i dr.)
  • dokumenta potrebna za rad škole
  • štampanje po narudžbi za druge škole i ustanove