Radno vreme: ponedeljak, četvrtak, petak 08-14 sati, utorak, sreda 12-18 sati
Telefon: 011-2611-525

Delatnosti socijalnog radnika:

  • učestvuje u stvaranju optimalnih uslova za adekvatno odrastanje i sazrevanje učenika
  • preventivno deluje, prati i jača kompetentnosti učenika za rešavanje ličnih i socijalnih problema
  • pruža podršku boljoj integraciji učenika u školsku sredinu i pomoć u kriznim situacijama
  • pruža podršku u stvaranju pozitivnih interpersonalnih odnosa među učenicima i učenicima i nastavnicima
  • sarađuje sa ostalim stručnim saradnicima, nastavnicima, roditeljima, stručnim organizacijama, lokalnom samoupravom i institucijama od značaja za školu
  • u saradnji sa nastavnicima, drugim stručnim saradnicima i roditeljima odnosno starateljima, radi na humanizaciji i stvaranju jednakih i što optimalnijih životnih i radnih uslova za sve učenike
  • svojim aktivnostima doprinosi stvaranju atmosfere tolerancije i uzajamnog poverenja, kao i zadovoljstva učenika boravkom u školi
  • pruža podsticaje i konkretnu podršku i pomoć učenicima i roditeljima, odnosno staretiljima oko prevazilaženja izraženih problema i ostvarivanja određenih prava
  • upoznaje nastavnike i druge stručne saradnike sa uticajem socio-ekonomskih prilika učenika na njihov uspeh i funkcionisanje u školi