• 6.30 ustajanje i jutarnja higijena
 • 7.00 doručak za učenike od I – IV razreda, IV-VIII
 • 7.20 doručak za učenike od V – VIII razreda OŠ i I – IV SŠ
 • 8.00 dom se zaključava – svi učenici na nastavi
 • 11.30 dom se otvara za decu koja su završila nastavu
 • 12,00 ručak za učenike predškolskog, pripremnog predškolskog
 • 12.30 ručak za učenike razredne nastave od I – IV razreda
 • 13.20 ručak za preostale učenike razredne nastave, od V-VIII razreda i I-IV razreda SŠ
 • 14.00 – 18.30 vaspitno-obrazovni rad sa vaspitnom grupom prema rasporedu grupnih vaspitača
 • 18.00 -18.30 večera za učenike razredne nastave od I – IV razreda, IV-VIII
 • 18.30 -19.00 Večera za učenike od V-VIII razreda OŠ. i učenike od I-IV razreda SŠ
 • 19.30 Priprema za odlazak na spavanje predškolske dece i dece I i II razreda OŠ
 • 20.00 Priprema i odlazak na spavanje učenika III i IV razreda
 • 20.30 Priprema za odlazak na spavanje učenika V i VI razreda
 • 21.30 Priprema za odlazak na spavanje učenika VII i VIII razreda
 • 22.30 Priprema za odlazak na spavanje učenika srednje škole
 • 23.00 Svi učenici na spavanju
 • 23.30 Dom se zaključava
 • 11.30-14.00 Sa učenicima mlađeg uzrasta rade vaspitači određeni rasporedom

U slobodnom vremenu, u toku radne nedelje i vikenda, Dom kontrolišu vaspitači određeni mesečnim rasporedom rada

Vaspitači razredne nastave prisustvuju večeri svojih učenika. Večeri učenika od V-VIII razreda OŠ i učenika SŠ prisustvuju vaspitači dežurni od 12.00 -21.00

 • 21.00 – 8.00 Dežurstvo u Domu obavlja dežurni noćni vaspitač zajedno sa medicinskom sestrom
 • 08.00 Učenici medicinske škole (fizioterapeuti) odlaze iz doma
 • 15.30 Ručak za učenike medicinske škole
 • 16.00-18,30 Vaspitno obrazovni rad sa učenicima medicinske škole obavljaju vaspitači po GPR