Rana intervencija podrazumeva prevenciju sekundarnih posledica vizuelnog oštećenja kod slepe i slabovide dece, kao i višestruko ometene vizuelno oštećene dece, u ranom uzrastu.

Dve su osnovne sfere delatnosti:

Savetodavni rad usmeren prema roditeljima dece oštećenog vida

 • pomoć roditeljima da shvate suštinu problema svoga deteta,
 • edukacija roditelja za rad sa detetom na ranom uzrastu,
 • stimulativni i kompenzatorni programi u centru za ranu intervenciju i u kućnim uslovima
 • priprema deteta i roditelja za uključivanje u institucionalizovane oblike rada (vrtić, škola, dnevni boravak),
 • kontinuiranu razmenu informacija sa roditeljima o napretku i razvoju deteta,
 • podrška roditeljima u cilju obezbeđivanja pravne, tehničke, zdravstvene, pedagoške i socijalne pomoći,
 • organizacija saradnje svakog roditelja sa drugim roditeljima sličnog iskustva ,
 • povezivanje porodice sa humanitarnim udruženjima,
 • praćenje i obezbeđivanje tesne saradnje roditelj – tiflolog,
 • učešće roditelja pri izboru predloženih programa rane intervencije,
 • grupna edukacija roditelja, radioničarskog tipa
 • pomoć porodici u svim situacijama koje donosi odrastanje, a odnose se na vanškolski život

Postupci procesne dijagnostike i tretmana usmereni ka deci oštećenog vida

 • Multidisciplinarni rad sa vizuelno oštećenom decom (VOD) od rođenja do 5 godina
 • Multidisciplinarni rad sa višestruko ometenom vizuelno oštećenom decom (VOVOD), od rođenja do 7 godina (VOVOD) .
 • Usklađivanje kalendarskog i razvojnog uzrasta VOD i VOVOD u skladu sa njegovim mogućnostima.
 • Stvaranje optimalnih uslova za obrazovanje VOD u inkluzivnom modelu školovanja, odnosno VOVOD u specijalnoj školi.
 • Stvaranje naučne baze za proučavanje ranog razvoja vizuelno oštećene dece.

Kontakt telefoni:
060/ 76 54 309
064/ 37 69 974
064/ 17 95 798