Obuhvata rad sa decom od 5,5 do 6,5 godina. U okviru rada grupe deca se pripremaju za polazak u prvi razred.

Prostor je prilagođen uslovima u kojima se aktivnosti odvijaju. Koriste se različita didaktička sredstva, taktilni i auditivni materijali.

Realizuje se kroz sledeće aktivnosti:

 • razvoj govora
 • priprema za opismenjavanje
 • formiranje elementarnih matematičkih pojmova
 • upoznavanje prirodne i društvene sredine
 • fizičko vaspitanje
 • likovno i muzičko vaspitanje.

Obavlja se i korektivni rad u sledećim područjima:

 • senzomotorni razvoj
 • psihomotorni razvoj
 • kompenzatorni razvoj
 • orijentacija u prostoru
 • pleoptičko-ortooptička rehabilitacija
 • logopedski rad
 • korektivna gimnastika.

Kontakt telefoni:
060/ 76 54 309
064/ 37 69 974
064/ 17 95 798