Ustanova dosta polaže na preventivnu zdravstvenu zaštitu učenika i zbog toga u domu postoji ambulanta koja u saradnji sa Domom zdravlja Zemun i drugim specijalističkim ustanovama obezbeđuje zdravstvenu zaštitu i negu učenika. Zdravstveni prostor čine ordinacija za medicinske sestre i lekara pedijatra, dve sobe za izolaciju bolesne dece, čekaonicu i dva sanitarna čvora sa kupatilom.

U cilju što zdravije i raznovrsnije ishrane, u domu postoji i kuhinja u kojoj kvalifikovano osoblje priprema hranu, uz savete nutricioniste, koja zadovoljava nutritivne potrebe dece. Hrana se priprema od sveže biranih, higijenski i bakteriološki ispravnih namirnica.(slika trpezarije)

Dom poseduje i perionicu i vešernicu opremljenu tako da zadovoljava potrebe svih učenika. Kvalifikovani majstori vode računa o ispravnosti instalacija i održavaju nameštaj kako bi bezbednost učenika bila na potrebnom nivou.