Mobilni Tim za podršku inkluziji sarađuje i pruža podršku:

 • Medicinskim ustanovama
 • Savezima slepih i slabovidih
 • Centrima za socijalni rad
 • Vrtićima, osnovnim, srednjim školama i ustanovama za visoko obrazovanje

Mobilni Tim će pružati usluge i podršku deci,učenicima i odraslima u sledećim oblastima:

 • rana intervencija
 • orijentacija i kretanje
 • opismenjavanje na Brajevom pismu
 • vizuelni trening
 • taktilni trening
 • psihomotorna reedukacija
 • aktivnosti za svakodnevni život – dnevne veštine
 • senzorna integracija
 • psihosocijalna podrška
 • informacione i komunikacione (asistativne) tehnologije prilagođene korisnicima oštećenog vida
 • udžbenici na Brajevom pismu i uvećenom crnom tisku i tiflodidaktička sredstva