Nastava se odvija u prepodnevnoj smeni.

Predmetna nastava se organizuje u kabinetima, a praktična nastava u radionici i radnim organizacijama.

Program obuhvata četiri opšteobrazovna predmeta, četiri stručna teoretska i tri dana u nedelji praktičnu nastavu koja im omogućava da se upoznaju sa zanimanjem.

Cilj ovog obrazovanja prvenstveno je zapošljavanje i adekvatna priprema za samostalan život.
Učenici su angažovani u raznim vannastavnim aktivnostima, kao što je: izrada keramičkih predmeta, tkanje, fotokopiranje i koričenje različitih materijala, što im omogućava samozapošljavanje u tim oblastima