Nastava je organizovana u prvoj smeni.
Razredna nastava je organizovana u učionicama opšteg tipa, fiskulturnoj sali i kabinetima. Predmetna nastava je organizovana u kabinetima.

Vaspitno obrazovni rad u Domu je organizovan u drugoj smeni.

Časovi učenja od prvog do četvrtog razreda OŠ i od petog do osmog razreda LMR odeljenja organizovani su u učionicama opšteg tipa a druge aktivnosti organizovane su u stambenim jedinicama Doma i kabinetima Škole. Časovi učenja i drugi oblici vaspitno obrazovnog rada za učenike od petog do osmog razreda osnovne škole i učenike srednje škole organizovani su u stambenim jedinicama Doma.