Čitanje i pisanje Brajevog pisma predstavlja elementarnu rehabilitaciju slepih i visoko slabovidih lica.

Brajevo pismo zasnovano je na principu ispupčenih (reljefnih) šestotački. Kombinacijom tačaka u šestotački dobijamo sva slova azbuke, abecede, znakova interpukcije, matematičku, muzičku notaciju itd.

Nastavnik izrađuje individualni plan rada za svakog polaznika u skladu sa njegovim mogućnostima i potrebama.

Programske sadržaje opismenjavanja na Brajevom pismu pohađaju:

  • učenici koji nisu opismenjeni na Brajevom pismu, a neophodno im je za dalje obrazovanje
  • učenici u inkluziji
  • kasnije oslepela lica.