Организује се за ученике Основне школе са оштећењем вида који због болести или других околности нису у могућности да похађају редовну наставу. Групе се формирају у зависности од броја пријављених кандидата а спроводи се по решењу одобреном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.