Bela soba je namenjena za relaksaciju. Cilj je da se pomogne deci i mladima da dostignu stanje smirene budnosti. Uznemirenost i visoka anksioznost usled preosetljivosti vode ka tome da osoba funkcioniše na visokom nivou budnosti, što otežava ili čak onemogućava obraćanje pažnje na zadatak (a pažnja je preduslov za učenje). Bela soba se koristi u kombinaciji sa senzornom sobom u zavisnosti od individualnih potreba dece i mladih, kombinovanjem različitih vrsta stimulusa. Kroz holistički pristup u beloj sobi i uz stručnu pomoć i podršku defektologa dolazi do prevazilaženja socioloških barijera i napredak u pogledu obrazovanja i veština kao i osnaživanja socijalne inkluzije, Tretman je namenjen deci iz autističnog spektra, deci sa Cerebralnom paralizom i drugim oblicima oštećenja koji mogu da se ublaže tretmanom u beloj sobi. Izloženost terapiji u beloj sobi povećava uspešnost dece u svakodnevnim životnim veštinama i u realizaciji vaspitno obrazovnih ciljeva.