1

Olivera Novaković

Srpski jezik i književnost
Praktična nastava

2

Bojana Panovski

Psihomotorna reedukacija

3

Slobodan Banković

Razredna nastava

4

Maja Remer

Razredna nastava

5

Jasmina Minić

Predmetna nastava

6

Maja Kokić

Razredna nastava

7

Danijela Kostić

Razredna nastava

8

Ivana Nikolić

Predmetna nastava
Pomoćnik direktora za nastavu

9

Violeta Filipović

Predmetna nastava

10

Jelena Korolija

Srpski jezik i književnost

11

Srećko Đurić

Srpski jezik i književnost

12

Jelena Arnautović

Ruski jezik

13

Gordana Videnović

Engleski jezik
Osnovi retorike i besedništva
Latinski jezik

14

Anđelka Bajić

Engleski jezik

15

Tamara Stepanović

Likovna kultura
Domaćinstvo

16

Hristina Pantelić

Muzička kultura
Muzikom kroz život
Umetnost
Hor i orkestar

17

Miodrag Janković

Istorija
Filozofija sa decom

18

Jasna Tomić

Geografija
Moja životna sredina

19

Goran Stojanović

Fizika
Informatika i računarstvo
Telekomunikacione usluge

20

Ivančica Belić

Matematika
Poslovna inf.
Statistika

21

Milica Cvetinović

Matematika
Poslovna inf.

22

Jadranka Stojković

Biologija
Ekologija i zaštita životne sredine
Životne veštine/moja životna sredina

23

Ivana Zlatković

Hemija

24

Mihajlo Belić

Skladišno i transportno poslovanje
Praktična nastava

25

Ljiljana Kostić

Poznavanje robe
Praktična nastava
Tehnika pakovanja

26

Marija Stojanović

Skladišno i transportno poslovanje
Praktična nastava

27

Nina Bodrožić

Osnovi saobraćaja i transp. poštanske usluge
Poštanske usluge
Poštanska mreža
Poštanska tehnika i prerada pošiljaka

28

Branislava Garunović

Fizičko vaspitanje
Izabrani sport

29

Nevena Ilić

Fizičko vaspitanje

30

Ana Atanasović

Organizacija države
Logika sa etikom
Ustav i pravo građana
Filozofija
Sociologija sa pravima građana
Uređenje društva
Retorika i besedništvo

31

Dragana Nikolić

Veštine komunikac.
Poslovna psihologija
Vaspitač

32

Valentina Janjuz

Uvod u pravo
Radno pravo
Mat. evidencija
Pravni postupci
Korespodencija i pravni poslovi

33

Aleksandar Miletić

Principi ekonomije
Računovodstvo
Ekonom. i organiz. preduz.
Finansijsko poslovanje
Bnkarsko poslovanje
Marketing
Preduzetništvo
Veštine posl. komunikacije

34

Gordana Čukvas

Građansko vaspitanje
Tehnika i tehnologija
Opismenjavanje na Brajevom pismu

35

Nevenka Filipović

Veronauka

36

Svetlana Vučković

Orijentacija i kretanje

37

Branko Čakarević

Osnove tehnike rada sa praksom

38

Ljiljana Vučetić

Matematika
Praktična nastava

39

Ljiljana Mitrović Aranđelović

Psihomotorna reedukacija

40

Radmila Vidović

Tiflolog tiflotehničar

41

Snežana Pejakov

Psiholog

42

Gordana Filipović Šiljković

Socijalni radnik

43

Jovana Meandžija

Bibliotekar

44

Dragiša Kovačević

Nastavnik u Resursnom centru

45

Dalibor Šipka

Tiflolog u Resursnom centru

46

Snežana Likar

Pripremno-predškolsko

47

Dubravka Gajević

Senzomotorna integracija
Vizuelni trening

48

Ana Joksimović

Pomoćnik direktora u Domu
Vaspitač

49

Tatjana Medved

Praktična nastava
VOVO učenici

50

Irena Vuković

Logoped

51

Mirjana Lukić

Mešovita razvojna grupa

52

Zorica Vladisavljević

Vaspitač

53

Slavica Ćirić

Vaspitač

54

Diana Jovović

Vaspitač

55

Tatjana Cvetković

Vaspitač

56

Danijela Korićanac

Vaspitač

57

Tatjana Vasin

Vaspitač

58

Miodrag Slavnić

Pomoćnik direktora u Domu
Logoped

59

Ivan Mikić

Razredna nastava

60

Dejan Nikolić

Psihomotorna reedukacija

61

Marija Vranić

Matematika
Srpski jezik i književnost
Praktična nastava

62

Đurđica Petrović

Uvod u javnu admin.
Uvod u pravo
Pravni postupci
Uvod u privr. pravo
Poslovi prav.prometa
Radno pravo
Pravo int.svojine
Korespodencija i pravni poslovi/savremena poslovna komunikacija

63

Slavica Labović

Vaspitač

64

Tamara Zarić

Vaspitač

65

Mira Abramović

Mešovita razvojna grupa

66

Ljiljana Filić

Razredna nastava

67

Đurđina Marković

Skladišno i transportno poslovanje
Praktična nastava

68

Bojana Racković

Pedagog

69

Bojana Popović

Senzomotorna integracija

70

Olga Šavija

Senzomotorna integracija